Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Hakijalle > Koulutustarjonta

Turvallisuusvalvoja

Tutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto
180 osp, pk

Osaamisala

Turvallisuusalan osaamisala

Opetuspiste

Kurikka

Miksi opiskella turvallisuusvalvojaksi?

Mieluisinta on voimankäyttö.

- Aleksi

Mitä enemmän opiskelee, sitä paremmin osaa, eikä koskaan voi olla liian hyvä.

- Ilmari

Ainakin alan työllistymisnäkymät ovat hyvät.

- Aleksi

Turvallisuusala on monipuolinen, haastava ja jatkuvassa kasvussa oleva ammattiala, jolla työskentelee Suomessa noin 50 000 työntekijää. Turvallisuusala koostuu viranomaistoiminnoista, yritysten, julkisyhteisöjen ja järjestöjen turvallisuustoiminnoista sekä yksityisen turva-alan palveluista.

Turvallisuusalan perustutkinto antaa valmiudet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden sekä rikollisen toiminnan ennalta ehkäisyyn erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Turvallisuusvalvoja osaa myös johtaa palo- ja pelastustoimintaa ennen viranomaisten saapumista.

Koulutuksessa painotetaan lisäksi asiakaspalvelutaitoja, joilla on erittäin suuri merkitys nykypäivän turvallisuustyössä. Alan perustutkinto antaa perustiedot ja edellytykset työllistyä tai jatkokouluttautua kaikille näille turvallisuusalan sektoreille.

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaidot
 • oma-aloitteisuus
 • vastuuntuntoisuus
 • luotettavuus
 • valmius toimia erilaisissa haastavissakin tilanteissa

 

Mitä töitä voit tehdä?

 • Turvallisuusvalvojan työ painottuu asiakaspalveluun, vaaratilanteiden ja rikosten ennaltaehkäisyyn sekä palo- ja pelastustoiminnan hoitamiseen ennen viranomaisten saapumista.
 • Turvallisuusvalvoja työskentelee esimerkiksi:
  • vartijana, järjestyksenvalvojana, vastaanottovirkailijana, vahtimestarina, turvatarkastajana, turvajärjestelmien suunnittelu-, asennus-, ylläpito- ja myyntitehtävissä, arvokuljettajana, yritysten turvallisuustehtävissä, yrittäjänä

Mitä opiskelet?

 • turvallisuusalan toiminta
 • vartiointitoiminta
 • pelastustoiminta
 • vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta
 • turvajärjestelmien käyttö

Mitä olisi hyvä tietää?

 • soveltuvuuskoe järjestetään (kuntotesti, ainekirjoitus ja haastattelu)
 • opiskelu edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä hyvää terveyttä
 • nuhteeton tausta on alalle pääsyn edellytys (viranomaiselta voidaan tarvittaessa pyytää suppea turvallisuusselvitys)
 • HUOM! Uuteen Kurikan kampukseen tulee alalle suunnitellut nykyaikaiset oppimisympäristöt mm. pelastustoimintaan, valvomotoimintaan sekä turvajärjestelmien asennukseen, mikä tulee lisäämään käytännönläheistä oppimista
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Turvallisuusalalle

Turvallisuusalan koulutus

Haku

Peruskoulun suorittaneille
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Soveltuvuuskoe

Opiskelijoiksi hakeutuvat osallistuvat soveltuvuuskokeeseen. Hakijoille lähetetään kutsu postitse. Soveltuvuuskoe järjestetään toukokuussa 2018, Sedun Kurikan opetuspisteessä, osoite Huovintie 1, 61300 Kurikka.
Hakijoille lähetetään kirjallinen kutsu kokeeseen. Soveltuvuuskokeella testataan alalle soveltuvuutta ja motivoituneisuutta.

Kokeesta voi saada pisteitä 0 - 10

•    liikunnallinen osuus (esterata, vatsalihastesti, nukenkanto, käsipainotesti sekä piip-testi) 5 p
•    kirjoitusosio, jossa mitataan suomen kielen osaamista 1 p
•    haastattelu 4 p
•    terveydenhoitajan haastattelu, ei pisteitä

Soveltuvuuskoe on maksuton, ja sinulla on mahdollisuus maksuttomaan välipalaan. Ota mukaasi sisäliikuntavaatteet ja muistiinpanovälineet.
Soveltuvuuskokeen tulos selviää yhteishaun tulosten yhteydessä kesäkuun puolessa välissä. Turvallisuusalan opiskelijoilta odotetaan nuhteetonta taustaa. Viranomaisilta voidaan pyytää tarvittaessa suppea turvallisuusselvitys.

 

Terveydentilavaatimukset turvallisuusalan perustutkinnossa

 Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (329/2015) määrätyssä turvallisuusalan perustutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
- toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.