Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Kampukset > Kurikka > Talon profiili > Erityisopetus

Ammatillisesta erityisopetuksesta taitoja työelämään

Erityisopetus turvaa ja edistää nuoren henkilökohtaisista tarpeista lähtevää oppimista ja kasvua.

Ammatillisesta erityisopetuksesta taitoja työelämään


Erityisopetus turvaa ja edistää nuoren henkilökohtaisista tarpeista lähtevää oppimista ja kasvua.

Erityisopetusta saa opiskelija, joka tarvitsee erityisiä opetus-, opinto-ohjaus- ja opiskelijahuoltopalveluja johtuen
xpue_kuva1.jpg
 • sairaudesta tai vammasta
 • henkisestä kehityksestä
 • tunne-elämän häiriöstä
 • puhe-, luku- ja kirjoitusvaikeuksista
 • muista oppimisongelmista. 
Erityisopetus takaa, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää itseään, kasvaa ja oppia omien edellytystensä ja elämäntilanteensa mukaan.

Opetus järjestetään oppilaan kykyjen mukaan


Opiskelijat ovat joko samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa tai erillisissä opetusryhmissä. Erityisopetuksen periaatteet esitellään oppilaitoksen opetussuunnitelmassa.

Koulutusten pituudet sekä viikoittaiset ja päivittäiset työajat voivat poiketa, jos opiskelijan tarpeet niin vaativat. Tällöin opiskelijalle laaditaan erillinen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Opiskelija, opettajat, muut asiantuntijat ja tarpeen mukaan opiskelijan huoltajat neuvottelevat yhdessä opetussuunnitelmasta ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta.

Koulutuksen aikana opiskelija voi harjaantua tehtäviin työpaikalla henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Harjoittelu helpottaa sijoittumista työelämään.

Opetus on yhä yksilöllisempää

Erityisopetusta koskevat xpue_kuva2.jpg
 • vaatimus tuloksellisuudesta
 • laatuajattelu
 • uudet ammattitaitovaatimukset työelämässä
 • työssäoppiminen
 • uudistuvat käsitykset tiedosta ja oppimisesta. 
Nämä vaatimukset näkyvät ennen kaikkea siten, että erityisopetus on entistä yksilöllisempää ja henkilökohtaisempaa.

Tavoitteet kannustavat eteenpäin

Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteena on, että opiskelija
 • saavuttaa sellaisen ammatillisen pätevyyden, joka auttaa saamaan työpaikan ja menestymään työssä
 • saa mahdollisuuksia täydentää pätevyyttään oman alan jatko-opinnoilla
 • voi kehittää yhteiskunnan jäsenenä tarvittavia perustietoja ja taitoja sekä valmiuksia elämänhallintaan.

Erityisopetuksen ammatilliset tavoitteet ovat samat kuin vastaavassa muussa ammatillisessa koulutuksessa. Niitä voidaan kuitenkin opiskelijan edellytysten perusteella mukauttaa joko kokonaan tai joidenkin opintokokonaisuuksien osalta.

Mukautetut tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Niissä korostetaan opiskelijan vahvoja osaamisalueita.

Opetussuunnitelman modulaarinen rakenne ja nykyaikainen opetusteknologia mahdollistavat joustavan opiskelun.

 

xpue_kuva4.jpg

Tule tutustumaan oppilaitokseen

Oppilaitokseen voi tulla tutustumaan eri koulutusvaihtoehtoihin ja saamaan tietoa
 • kiinnostavan opintoalan tutkinnon sisällöstä
 • opiskelu- ja työtavoista
 • alalle vaadittavista perusvalmiuksista. 
Tutustumiset ovat yhden tai useamman päivän pituisia jaksoja.

Kysy lisätietoja

Opinto-ohjaajat:
Timo Vainionpää
p.040 868 0168

Arto Köykkä-Luopa
p. 040 868 0795