Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Opiskelijalle > Vapaa sivistystyö

 

Vapaa sivistystyö esim. kansanopistot

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot) ja kesäyliopistot.

Vapaan sivistystyön opinnot ovat yleissivistäviä, harrastustavoitteisia ja yhteiskunnallisia opintoja.

Kansanopistot

Kansanopistot ovat sisäoppilaitoksia, jotka järjestävät nuorille ja aikuisille omaehtoisia opintoja, edistävät opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia sekä kasvattavat heitä yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä.

Kansanopistojen pitkäkestoinen koulutus eli linjat kestävät useimmiten lukuvuoden. Lisäksi ne järjestävät eripituisia kursseja kesällä ja viikonvaihteissa. Kansanopistoissa annetaan omaehtoista, yleissivistävää ja tiettyihin ammatteihin perehdyttävää opetusta. Opistot järjestävät myös avointa yliopisto-opetusta.

Linkki, jolla voit hakea kansanopistojen pitkiä opintolinjoja ja lyhytkursseja.
www.kansanopistot.fi > opinnot > ajankohtaista

banner_2014_kansanopistot.png

 

Kansalais- ja työväenopistot

Kansalais- ja työväenopistojen eli kansalaisopistojen opetusta järjestetään jokaisessa kunnassa ja usein toimintaa on hajautettu eri puolille kuntaa.

Opetuksen painopiste on erilaisissa taideaineissa, kädentaidoissa, liikuntamuodoissa sekä kielissä. Ne tarjoavat myös avointa yliopisto-opetusta.

Opetus järjestetään iltaisin, viikonloppuisin, intensiivikursseina, monimuoto-opetuksena sekä verkkokursseina.
www.ktol.fi

banner_2014_KoL_kansalaisopistot.png

 

Opintokeskukset

Sivistysjärjestöjen ylläpitämät opintokeskukset ovat yksityisiä aikuisoppilaitoksia. Opintokeskusten taustajärjestöistä puolet edustaa puolueita ja ammattiyhdistysliikettä, loput ovat sitoutumattomia kansalaisjärjestöjä.

Olet ehkä tietämättäsi osallistunut opintokeskuksen järjestämään koulutukseen. Koska opintokeskukset toimivat yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa, ovat monien kansalaisjärjestöjen kurssit samalla opintokeskusten kursseja. SPR:n ensiapukurssi, vegaanikokkikurssi, seurakunnan raamattupiiri ja luottamushenkilöiden koulutuspäivät ovat kaikki eri opintokeskusten järjestämää koulutusta.

Opintokeskukset organisoivat toimintaa itse ja toimivat yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Koulutustarjonta muotoutuu taustajärjestöjen aatteiden mukaisesti. Tavoitteena on elinikäisen oppimisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistäminen.

Linkki opintokeskusten yhteiselle sivustolle www.opintokeskukset.fi

banner_2014_opintokeskukset.png

 

Kesäyliopistot

Kesäyliopistot ovat alueellisia koulutusorganisaatioita, jotka järjestävät mm. avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, työvoimapoliittista aikuiskoulutusta sekä lyhytkestoista vapaatavoitteista koulutusta. Lisäksi ne järjestävät korkeakoulutasoisia taide- ja kulttuurialojen kursseja, seminaareja ja tapahtumia, Studia Generalia-luentoja sekä ikääntyvien yliopistotoimintaa.
Linkki kesäyliopistojen yhteiselle sivustolle www.kesayliopistot.fi

banner_2014_kesayliopistot.png

Liikunnan koulutuskeskukset

Suomessa on useita liikunnan koulutuskeskuksia, jotka järjestävät liikunta-alan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä vapaatavoitteista koulutusta nuorille ja aikuisille. Ne toimivat urheilijoiden valmennuskeskuksina ja muutamat opistot järjestävät myös liikunta-alan ammatillista koulutusta.

banner_2014_liikuntakoulutus.jpg

 

Neuvontajärjestöt

Kotitalousneuvontajärjestöt sekä Käsi- ja taideteollisuusjärjestöt ovat neuvontajärjestöjä, joiden tehtäviin kuuluu myös aikuiskoulutusta. Se sisältää aikuisille, nuorille ja yrityksille suunnattua neuvontaa, konsultointia ja koulutusta.
Maa- ja kotitalousnaiset tarjoaa kotitalous-, kuluttaja- ja maisemanhoidon neuvontaa sekä kehittää maaseudun pienyritystoimintaa. Kohderyhmänä ovat erityisesti maaseudulla toimivat naiset.

Käsi- ja taideteollisuusalan neuvontajärjestöistä Käsi- ja taideteollisuusjärjestö Taito ry edistää ja kehittää suomalaista käsityötä elinkeinona ja osana kansallista kulttuuria.

Linkki neuvontajärjestöjen kotisivuille sekä lisätietoa yleensä neuvontajärjestöistä.
www.kansalaisyhteiskunta.fi/jarjestohakemisto/neuvontajarjestot

 banner_2014_neuvontajarjestot.png