Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Kehittäminen

MONIKULTTUURISUUS ASETTAA TURVALLISUUSALALLE UUSIA VAATIMUKSIA

Koko Eurooppa on muuttunut parin viime vuoden aikana maahanmuuton, siirtolaisuuden, pakolaisuuden takia suuresti. Kun yhteiskunta monikulttuuristuu, turvallisuusalan työtehtävissä toimivilta henkilöiltä vaaditaan entistä parempia monikulttuurisuustaitoja. Suomalaiset turvallisuusalan kouluttajat ovat alkaneet tehdä yhteistyötä Euroopassa Hollannin, Ison-Britannian ja Unkarin turvallisuusalan oppilaitosten ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Katse_DSC05055_rajattu_555x312.jpg

Etelä-Pohjanmaalla Koulutuskeskus Sedussa turvallisuusalan opettajana työskentelevä Timo Paakkanen työskentelee syksyllä alkaneessa E4S-hankkeessa koordinaattorina.

MITEN MONIKULTTUURISUUS NÄKYY TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSESSA?

- Kun tilanne maailmalla on muuttunut, on pitänyt reagoida. Vuodesta 2010 lähtien olemme aktiivisesti edistäneet Sedussa turvallisuusalan kansainvälistymistä. Kansainvälisyys on tullut osaksi oppilaitoksen toimintaa mutta silti nuorten monikulttuurisuustaidot ovat vasta perustasolla. Suurissa kaupungeissa vastaanottokeskukset ovat olleet arkea, nyt näitä on kaikkialla maassa. Monikulttuurisuusosaamisen tarve on kasvanut. Alalla toimivien tulee tuntea maahanmuuttajien kulttuuritaustoja, jotta voimme kohdata jokaisen ihmisen yksilönä, Timo Paakkanen taustoittaa.

MAAHANMUUTTOVIRASTO TOIMII HANKKEESSA ASIANTUNTIJAN ROOLISSA

Maahanmuuttoviraston (Migri) tehtävänä on arvioida hankkeen aikana tuotettua materiaalia. Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön ylitarkastaja Kati Vahtera kuvaa turvallisuushenkilöstön osaamistarpeita vastaanottokeskuksissa.

MINKÄLAISIA MONIKULTTUURISUUSVALMIUKSIA VASTAANOTTOKESKUKSISSA TOIMIVILTA TURVALLISUUSHENKILÖILLÄ OLISI HYVÄ OLLA?

- Ihmisten yhdenvertainen kohtelu on turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän keskeinen arvo ja toimintaperiaate. Vastaanottokeskuksen henkilökunnan tulee omalla toiminnallaan tukea yhdenvertaisuuden toteutumista ja olla tasapuolinen toiminnassaan. Tämä sama vaatimus on tietysti keskuksessa työskenteleville vartijoille. Kulttuurisensitiivinen työote ja erilaisten kulttuuristen tapojen ymmärtäminen on tärkeää, Vahtera toteaa.

JÄRJESTETÄÄNKÖ VASTAANOTTOKESKUKSISSA TOIMIVILLE TURVALLISUUSHENKILÖILLE TYÖTÄ TUKEVAA KOULUTUSTA MIGRIN TOIMESTA? JOS JÄRJESTETÄÄN NIIN, MINKÄLAISTA?

- Maahanmuuttovirasto ei kouluta vartijoita. Vastaanottokeskukset ostavat itsenäisesti vartiointipalvelut oman tarpeensa mukaan eri vartiointiliikkeiltä ja oletuksena on tietysti, että vartijat ovat substanssinsa asiantuntijoita ja kohteeseen soveltuvia ammattilaisia, Vahtera vastaa.

Tilanne_DSC05154-rajattu_555x416.jpg

E4S-HANKE KEHITTÄÄ ALAN TOIMIJOIDEN MONIKULTTUURISUUSTAITOJA

Kaksivuotinen Erasmus+ for Security (E4S) -hankkeessa kehitetään turvallisuusalalla opiskelevien ja alalla työskentelevien valmiuksia kohdata erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä. Kahdessa vuodessa luodaan monikulttuurisuustaitojen opetus- ja koulutusmateriaalia, jota käytetään sekä turvallisuusalan opiskelijoiden että alalla työskentelevien täydennyskoulutuksessa.

Hankkeen alussa turvallisuusalaa opiskeleville ja alalla työskenteleville tehdään kysely, jossa kartoitetaan vastaajien monikulttuurisuusosaamista. Kysely löytyy hankkeen kotisivuilta www.e4s.fi, ja vastausaika on 3.-16.10.2016. Arvioidaksemme koulutuksen vaikuttavuutta hankkeen loppupuolella toistetaan kysely turvallisuusalan opiskelijoille, jotka ovat osallistuneet pilottikoulutukseen.

MATERIAALI JAETAAN AVOIMESTI

Hanketta koordinoivan Koulutuskeskus Sedun lisäksi E4S-hankkeessa toimii neljä muuta suomalaista monialaista ammatillista oppilaitosta: Kouvolan seudun ammattiopisto Ksao, Porvoon ammattiopisto Amisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto Sakky ja Vantaan ammattiopisto Varia. Suomalaisten oppilaitosten rinnalla partnereina työtä tekee viisi ulkomaista oppilaitosta ja yritystä Englannista, Hollannista, Irlannista ja Unkarista. Jokaisessa hankkeeseen osallistuvassa oppilaitoksessa koulutetaan turvallisuusalan osaajia. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu hankepartnereiden edustajien lisäksi asiantuntijoina Maahanmuuttoviraston ja Securitaksen edustajat.

Kaikki hankkeen aikana tuotettu materiaali on vapaasti hyödynnettävissä ja käytettävissä. Hankkeesta löytyy lisätietoa ja sen etenemistä voi seurata hankkeen kotisivuilta www.e4s.fi

Erasmus+ for Security (E4S) -hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma.

Kuvat: Venla Nikula