Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Kehittäminen > Oskar & Osma II

logo_oskaretosma.pngOskar & Osma II

Hanke on rahoituksellisesti päättynyt 31.12.2012.
Seuraavat Oskar & Osma -hankkeet ovat jatkaneet aloitettua toimintaa.

Oskar & Osma II -hankkeessa olivat mukana Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tulosalueista Koulutuskeskus Sedu ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos. Näiden lisäksi toimijana oli Koulutuskeskus Sedun hallinnoima Opinlakeus-oppilaitosverkosto, joka kattaa lähes kaikki Etelä-Pohjanmaan toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, lukiot, opistot ja aikuiskoulutustoimijat (30 oppilaitosta).


Oskar & Osma II oli jatkoa kahdelle erilliselle Osaava 2010-hankkeelle:

 • Oskar & Osma (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/ Sedu, kumppanina Korpisaaren säätiö)
 • ja Osaava Opinlakeus (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/ Koulutuskeskus Sedu, Opinlakeus-oppilaitosverkosto).

Toteutusaika: 31.8.2011 - 31.12.2012


Hankkeen päätavoitteet:

 • Osaamisen hallintaan liittyvien osaamiskuvausten ja -kartoitusten laajentaminen Sedussa uusille aloille ja toimintamallin jatkokehittäminen
 • Mentorointiohjelman kehittäminen Seduun ja sen kautta koko koulutuskuntayhtymään
 • Verkko-opetuksen mentorointimallin rakentaminen ja toteuttaminen Opinlakeus-verkostoon

Alatavoitteet:

 • Osaamiseen liittyvän tiedon systemaattinen hallinta järjestelmäpalvelun avulla
 • Henkilöstön osaamisprofiilien nostaminen koulutusten avulla
 • Kehitystyössä toimiminen pedagogisen johtamisen viitekehyksen rakentamiseksi
 • Tulevan tietohallintolain ja kokonaisarkkitehtuurityön huomioiminen kehittämistyössä
 • Sisäisen ja ulkoisen benchmark-toiminnan edistäminen Sedussa
 • Hyvien käytänteiden levittäminen Opinlakeus-oppilaitosverkostoon
   

oskaretosmaII_III_rahoittajat_logot.gif