Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Kehittäminen > Oskar & Osma V

Oskar & Osma Vlogo_oskaretosma.png

Hanke on rahoituksellisesti päättynyt 31.12.2015.
Oskar & Osma VI -hanke jatkaa aloitettua toimintaa.

 

Kyseessä on Seinäjoen koulutuskuntayhtymän 2. asteen toimijoiden Sedun (=Koulutuskeskus Sedu ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos) ja Koulutuskeskus Sedun hallinnoiman Opinlakeus-oppilaitosverkoston yhteishanke. Opinlakeus kattaa lähes kaikki Etelä-Pohjanmaan 2. asteen ammatilliset oppilaitokset, lukiot, opistot ja aikuiskoulutustoimijat (31 oppilaitosta).


Hanke on saanut valtionavustusta Aluehallintovirasto AVI:sta. Tämä on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelman mukaista kehittämistoimintaa.

Hanke on jatkoa neljälle aikaisemmalle Osaava-hankkeelle
(Oskar & Osma I, Oskar & Osma II, Oskar & Osma III ja Oskar & Osma IV).


Toteutusaika: 30.4.2014 - 31.12.2015



Päätavoitteet:

I DigiOsaava-toimintamallin luominen ja pilotointi

II Elbit Skills -ohjelmisto henkilöstön kehittämistoiminnan tukena Sedussa

III Ubiikin oppimisen hyödyntäminen johtamisen välineenä

 


Verkoston jäsenten tehtävät ja vastuut:


Jokaisen oppilaitoksen osalta on oleellista, että oppilaitoksen johto sitoutuu tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen sekä mahdollistaa henkilöstön osallistumisen kehitystyöhön, koulutuksiin ja resursoi kokonaisuutena toimintaan.

Koulutuskeskus Sedu ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos:

 • kokonaisvastuu verkostossa toteutettavasta Osaava-rahoituksen mukaisesta kehittämistoiminnasta
 • hankesuunnitelman mukaiseen toteutukseen sitoutuminen ja hankkeesta tiedottaminen
 • hankkeen ohjausryhmässä koko Sedun edustajana ja viestinnän yhteyshenkilönä projektisuunnittelija
 • koulutusten/tapahtumien suunnitteleminen, tiedottaminen, organisoiminen ja toteuttaminen
 • hankkeessa järjestettävien koulutusten/tapahtumien arvioiminen ja arviointitiedon kerääminen
 • Osaava-rahoitukseen liittyvien määrällisten koulutustietojen kerääminen ja toimittaminen rahoittajalle
 • Osaava-rahoitukseen liittyvän laadullisen arvioinnin koostaminen ja toimittaminen rahoittajalle
 • yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu ajantasaisten yhteystietojen toimittamisesta hankkeelle
 • yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu hankeviestinnän tiedonkulusta oppilaitoksen koko henkilökunnalle
 • yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu koulutuksiin/tapahtumiin osallistumisesta/henkilöstön sitouttamisesta

Opinlakeus-verkoston oppilaitokset:

 • osallistuminen verkostossa toteutettavaan Osaava-rahoituksen mukaiseen kehittämistoimintaan
 • hankesuunnitelman mukaiseen toteutukseen sitoutuminen ja hankkeelle tiedottamiseen osallistuminen
 • hankkeen ohjausryhmässä verkoston edustajana ja viestinnän yhteyshenkilönä koordinaattori
 • yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu ajantasaisten yhteystietojen toimittamisesta koordinaattorille
 • yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu koordinaattorin viestinnän tiedonkulusta oppilaitoksen koko henkilökunnalle
 • yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu koulutuksiin/tapahtumiin osallistumisesta/henkilöstön sitouttamisesta
 • koulutusten/tapahtumien suunnittelussa, tiedottamisessa, organisoinnissa ja toteutuksessa avustaminen
 • hankkeessa järjestettävien koulutusten/tapahtumien arviointiin ja arviointitiedon keruuseen osallistuminen
 • Osaava-rahoitukseen liittyvien määrällisten koulutustietojen toimittaminen säännöllisesti hankkeelle
 • Osaava-rahoitukseen liittyvään laadulliseen arviointiin osallistuminen hankkeen aikana ja päättyessä

       

Lisätietoja:
Sedu / Opinlakeus: Oskar & Osma V
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki

virtuaalikoordinaattori Matti Mäkelä
Puh. 040 680 7051
matti.makela(at)sedu.fi
virtuaalivalmentaja.blogspot.fi


oskaretosmaII_III_rahoittajat_logot.gif

Uusi Opinpaletti 3
lv. 2015-2016 on julkaistu
 
Katso lisätietoja 
KLIKKAAMALLA TÄSTÄ

ja ilmoittaudu mukaan koulutuksiin!