Sedu

Automaatioasentaja

Lapualla tutkintonimike on sähköasentaja ja automaatioasentaja.

Tutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
180 osp, pk / yo

Osaamisala

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Kirkkokatu

Haet sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoon ja ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella Seinäjoen Kirkkokadulla valitset, tuleeko sinusta automaatioasentaja vai sähköasentaja. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto antaa opiskelijalle sähkö- ja automaatioalan perusosaamisen asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin - siis monipuolisen ammattitaidon ja valmiudet sen jatkuvaan kehittämiseen.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittanut automaatioasentaja osaa tehdä teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä tehtäviä sähköasennusstandardien ja -säädösten mukaan.

Keskeisintä osaamista ovat erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien tuntemus, robotiikka sekä niiden asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvien tehtävien hallinta.

Sinustako automaatioasentaja?

Automaatioasentajat työskentelevät teollisuuden ja kiinteistöjen automaatioon liittyvissä asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtävissä. Automaatiotekniikka on nopeasti eteenpäin menevä sähkötekniikan osa-alue. Teollisuuden ja kiinteistöjen automaatiojärjestelmät ja mittauslaitteet kehittyvät jatkuvasti. Alan teollisuus tarvitsee hyvin koulutettuja, alastaan innostuneita ammattilaisia haastaviin ja vaihteleviin työtehtäviin.

Miksi opiskella automaatioasentajaksi?

Teollisuuden huolto toimii!

- Roni

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • sähkötyöturvallisuuden huomioiminen
 • kiinnostus teknisiin töihin ja sähköalaan
 • matemaattinen ja looginen ajattelukyky
 • liiketaloudellinen ja yrittäjähenkinen toiminta
 • kyky toimia eri sidosryhmien kanssa
 • innostus uuden oppimiseen

Mitä töitä voit tehdä?

Tutkinnon suorittanut automaatioasentaja osaa toimia sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisalan työtehtävissä ja organisaaatioissa, kuten:

 • teollisuuden automaatioon liittyvissä asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtävissä
 • tuotannonohjaus- ja valvontatehtävissä
 • kiinteistöautomaation ja sähkölaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotöissä
 • automaatioon liittyvissä sähköasennustehtävissä
 • lämpö- ja energiantuotantolaitosten käynnissäpitotehtävissä
 • sähkölaitteiden erilaisissa kokoonpanotehtävissä
 • kansainvälisten vientiyritysten koneiden ja laitteiden asennus- ja käyttöönottotehtävissä
 • itsenäisenä yrittäjänä
 • teknisen alan myyntitehtävissä

Mitä opiskelet?

 Automaatioasentajan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy seuraaviin osaamisaloihin:

 • työ- ja sähkötyöturvallisuus
 • pienkiinteistöjen sähköasennukset
 • teollisuuden sähkö- ja automaatioasennuksissa ohjelmoitavan logiikan (PLC) käyttö sekä taajuusmuuttaja- ja sähkömoottoriasennukset
 • mekaniikka-asennukset
 • kappaletavaralaitteistojen laitteiden käyttö- ja ohjaustyöt
 • robotiikkatyöt
 • käynnissäpito ja kunnonvalvonta
 • automaatiotekniikan kaapelointi
 • valinnaisissa tutkinnon osissa Prosessiautomaation perusteet, KNX-taloautomaatiojärjestelmä ja Koneautomaatioteknologiat

Mitä olisi hyvä tietää?

 • värinäkökyvyn puute voi haitata työpaikkakohtaisesti
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Haku

Peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille keväällä 2018
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa