Sedu

Kodinhuoltaja

Tutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp, pk

Osaamisala

Kotityöpalvelujen osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Upankatu, Ähtäri, Koulutie

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt muuttuu 1.8.2018 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnoksi. Opiskelu aloitetaan elokuussa uusien tutkinnon perusteiden mukaan.

Kotityöpalveluilla tarkoitetaan ihmisten arkipäivän auttamista eri elämäntilanteissa ja eri ympäristöissä, tehtävissä, joissa ei tarvita terveyden- ja sairaanhoitoalan ammattikoulutusta. Arkipäivän auttaminen asiakkaille voi olla palveluja esimerkiksi ruokailussa, puhtaanapidossa, vaatehuollossa, juhlien järjestämisessä, hankinnoissa sekä taloudellisissa asioissa.

Alan osaamista on vahva kodin talous-, ympäristö- ja kuluttaja-asioiden tuntemus sekä taito palvella ja käsitellä joustavasti ja huomaavaisesti erilaisia ihmisiä ja kuluttajaryhmiä.

Kodinhuoltaja on kodin arjen ammattilainen. Kodinhuoltaja osaa tehdä siivous-, ruoanvalmistus- ja tekstiilienhuoltotehtäviä sekä avustaa asiakkaita päivittäistoiminnoissa. Kodinhuoltajan työtehtäviin kuuluvat myös erilaiset asiointitehtävät, kuten käynti postissa, pankissa tai kaupassa. Viriketoimintaan ja vapaa-aikaan liittyvät palvelut ovat osa monipuolista palvelutarjontaa. Kodinhuoltaja osaa liittää tuotteisiinsa ja palveluihinsa myös suomalaista tapakulttuuria ja ruokaperinnettä. Kodinhuoltajan ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi kotityöpalvelutyöntekijä ja kotityöpalveluyrittäjä.

Miksi opiskella kodinhuoltajaksi?

Kasvava ala, hyvät ja monipuoliset työmahdollisuudet.

- Janne

Oppii taitoja omaa elämää varten.

- Mari

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • oma-aloitteisuus, vastuullisuus, joustavuus ja luovuus
 • hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
 • halu palvella erilaisia asiakasryhmiä

Mitä töitä voit tehdä?

 • kodinhuoltaja voi työskennellä esimerkiksi palvelukodeissa, kotipalveluja tarjoavissa yrityksissä, kodinomaisissa laitoksissa, päiväkodeissa tai asiakkaiden kodeissa. Kodinhuoltajan työpaikka voi olla myös kahvila, pitopalveluyritys, majoitus- ja matkailuyritys tai hotellin kerroshoitopalvelut.
 • Kodinhuoltajan tehtäviin voi kuulua ateriapalvelutehtäviä ja ruoanvalmistusta, puhtaanapito- ja tekstiilihuoltopalveluja sekä asiakkaiden avustamita heidän päivittäisissä toiminnoissaan.
 • Kodinhuoltaja ei tee sairaanhoidollisia työtehtäviä.

Mitä opiskelet?

 • kotisiivouspalvelut 
 • hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
 • vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen
 • asiointi ja asiakkaiden avustamispalvelutMitä olisi hyvä tietää?

 • kotityöpalveluala on merkittävä tämän päivän työllistäjä ja edelleen kasvava palveluala
 • Kotityöpalvelut ovat tärkeä osa ihmisten päivittäistä elämää ja hyvinvointia. Työ kodinhuoltajana on ihmisläheistä, itsenäistä, vaihtelevaa ja antaa mahdollisuuksia toimia erilaisissa työyhteisöissä tai yrittäjänä
 • Opiskelu on käytännönläheistä oppimista todellisissa työ- ja asiakaspalvelutilanteissa
 • Opiskelijat hankkivat oppikirjat, työvaatteet, työkengät ja muun opiskelumateriaalin
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Millaista on kodinhuoltajaksi opiskelu?

Haku

Peruskoulun suorittaneille keväällä 2018
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa