Sedu

Kuva-artesaani

Tutkinto

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
180 osp, pk / yo

Osaamisala

Graafisen suunnittelun osaamisala

Opetuspiste

Jurva

Tutkinto muuttuu 1.8.2018 alkaen Media-alan ja kuvallisen viestinnän perustutkinnoksi, Kuvallisen ilmaisun osaamisala. Vuoden 2018 loppuun saakka opiskellaan Jurvassa. Koulutus siirtyy tammikuussa 2019 Kurikan uudelle kampukselle uusiin tiloihin.

Alan ammattilaiset työskentelevät graafisen suunnittelun, kuva- ja mediataiteen sekä valokuvauksen erilaisissa tehtävissä.

Kuvallisen ilmaisun työtehtävät ovat moninaisia. Alan teokset ja tuotteet tulevat päivittäin vastaan eri viestintäkanavissa ja tiloissa. Graafisen suunnittelun aloille valmistuvat sijoittuvat viestintää tuottavien yritysten ja yhteisöjen palvelukseen tai he voivat toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • kiinnostus graafiseen suunnitteluun, visuaaliseen ilmaisuun ja tietotekniikkaan
 • graafisten tuotteiden suunnitteluprosessi ja toteutus sekä alan ohjelmistot
 • yrittäjähenkisyys, vuorovaikutustaidot ja vastuullisuus
 • oma-aloitteisuus ja päätöksentekokyky
 • uuden opiskelu ja alan kehityksen seuraaminen

Mitä töitä voit tehdä?

 • alan ohjaus- ja neuvontatehtävät
 • graafisen alan tuotesuunnittelun, -kehittelyn ja toteutuksen tehtävissä alan yrityksissä
 • tuotantotiimin jäsenenä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana

Mitä opiskelet?

 • liike- ja tuotemerkkien, pienimuotoisten painotuotteiden ja pakkausten graafinen suunnittelu ja toteuttaminen erilaisin menetelmin
 • suunnittelussa ja valmistuksessa hyödynnetään erilaisia käsivaraisia menetelmiä, tietotekniikkaaja monipuolisia tuotantolaitteita, esimerkiksi eri materiaalien tulostimia, erikoisleikkureitaja sidontalaitteita
 • perehtyminen journalismin perusasioihin sekä lehden visuaalisen ilmeen suunnittelu, sisällön tuottaminen ja lehden toteuttaminen
 • graafinen muotoilu yrityksen ja markkinointikampanjan yleisilmeen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • ammatilliset Adobe-ohjelmistot: Photoshop, InDesign ja Illustrator Windows- ja Mac-ympäristöissä
 • asiakassuhteet, työprosessin suunnittelu ja hallinta sekä työn hinnoittelu
 • projektityöskentely

Mitä olisi hyvä tietää?

 • mahdollisuus opiskella yrittäjäpainotteisesti (NY, osuuskunta)
 • työssäoppiminen on mahdollista suorittaa myös ulkomailla tai yrittäjänä
 • iltatyöskentelymahdollisuus
 • opiskelijalla on mahdollisuus joustaviin ja yksilöllisiin opintopolkuihin
 • maksuton lounas

Haku

Peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille 21.2.-14.3.2017
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan 15.6.2017
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 29.6.2017

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu hakutoimisto
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa