Sedu

Laborantti

Tutkinto

Laboratorioalan perustutkinto,
180 osp, pk / yo

Osaamisala

Laboratorioalan osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Kirkkokatu

Laboratorioalalla opiskelijat suorittavat 3-vuotisen perustutkinnon ja valmistuvat laboranteiksi. Uusia opiskelijoita otetaan laboratorioalalle oppilaitokseemme siten, että osastolla opiskelee kerrallaan vain kaksi luokkaa eli maksimissaan noin 36 opiskelijaa.

 • Tavoitteena on kouluttaa vahvan ja monipuolisen ammattitaidon omaavia, kestävän kehityksen periaatteet sisäistäneitä ammattilaisia, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin omassa ammatissaan.
 • Tutkinnon suorittanut on laborantti, jonka tehtäviä ovat kemialliset, fysikaaliset, biokemialliset, mikrobiologiset ja aistinvaraiset määritykset erilaisista näytteistä.

Miksi opiskella laborantiksi?

Tarkalla työllä tuloksiin.

- Kristiina

Löytämisen riemua ja yllättäviä reaktioita.

- Suvi

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • kiinnostus laboratorioalaan
 • intoa oppia uusia asioita
 • kyky toimia erilaisten ihmisen kanssa ryhmässä ja yksin
 • kyky toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti
 • vastuu ympäristöstä ja työturvallisuudesta

Mitä töitä voit tehdä?

 • Laborantti tekee kemiallisia, fysikaalisia, aistinvaraisia ja mikrobiologisia määrityksiä ja mittauksia elintarvikkeista, vedestä, maa- ja ilmanäytteistä sekä erilaisista teollisuuden tuotteista ja raaka-aineista
 • Työtä tarjoaa mm. elintarvikkeiden laadunvalvonta, ympäristötutkimus ja tuotekehitys, kuten uusien elintarvikkeiden ja lääkkeiden kehittäminen.

Mitä opiskelet?

 • laboratorion perustyöt
 • orgaaninen ja kromatografinen analytiikka
 • bioanalytiikka
 • mittaukset ja laiteanalytiikka
 • elintarvike- ja ympäristöanalytiikka


Mitä olisi hyvä tietää?

 • Opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin. 
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Haku

Peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille 23.2. - 15.3.2016
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan 16.6.2016

Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 30.6.2016

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu hakutoimisto
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa