Sedu-facelift-2011-uusi-banneri.png

Laboratorioalan perustutkinto

Laborantti

Laboratorio-osastomme sijaitsee Seinäjoella osoitteessa Kirkkokatu 10. Annamme mielellämme lisätietoja koulutuksesta.

Eila Samppala, p.  020 124 4654 tai 040 868 0654

Hakeminen

Huomaa
Laboratorioalan perustutkinto ei ole kevään 2015 yhteishaussa.

Tutkinto ja -nimike:
Laboratorioalan perustutkinto, laborantti

Opintojen laajuus: 120 ov, noin 3 v

Laboratorioalalla opiskelijat suorittavat 3-vuotisen perustutkinnon ja valmistuvat laboranteiksi. Laboratorioalan perustutkinto suoritetaan Laboratorioalan koulutusohjelmassa. Uusia opiskelijoita otetaan laboratorioalalle oppilaitokseemme siten, että osastolla opiskelee kerrallaan vain kaksi luokkaa eli maksimissaan noin 36 opiskelijaa.

Laboratorioalasta kiinnostuneet 9-luokkalaiset ovat tervetulleita tutustumaan alaan ja työskentelemään laboratorioomme päiväksi.

Laboratorioalan koulutusohjelma

Tavoitteena on kouluttaa vahvan ja monipuolisen ammattitaidon omaavia, kestävän kehityksen periaatteet sisäistäneitä ammattilaisia, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin omassa ammatissaan.

Koulutusohjelman suorittanut on laborantti, jonka tehtäviä ovat kemialliset, fysikaaliset, biokemialliset, mikrobiologiset ja aistinvaraiset määritykset erilaisista näytteistä.

Mitä opiskelet?

Laboratorioalalla pyritään antamaan opiskelijoille mahdollisimman laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa laboratorioissa.

Tutkitaan esim. jokien ja järvien vesien uimakelpoisuutta, kaivovesien juomakelpoisuutta, tutkitaan maaperän viljavuutta, sisäilman homeitiöpitoisuutta.

Määritetään, kuinka paljon eri elintarvikkeissa esim. perunalastuissa on rasvaa, makkarassa proteiinia tai eri mehuissa on sokeria tai C-vitamiinia tai lisäaineita tai kivennäisaineita.

Opetellaan viljelemään ja tunnistamaan erilaisia bakteereita, homeita ja hiivoja. Valmistetaan ja eristetään orgaanisia yhdisteitä ja tunnistetaan tuntemattomia orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä.

Minne pääset töihin?

Laborantin työ on käytännönläheistä ja haastellista. Laborantit sijoittuvat teollisuuden ja kaupan laadunvalvonta- ja tutkimuslaboratorioihin, valtion ja kuntien valvontalaboratorioihin sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen laboratorioihin.

Toimenkuva on monipuolinen: laborantti voi tutkia elintarvikkeita ja ympäristönäytteitä tai hän voi olla yhtenä tutkimusryhmän jäsenenä tai hän voi toimia esim. myyntitehtävissä, selvittää rikoksia rikoslaboratoriossa.

Työtehtävät

Laboratoriossa tehdään luonnontieteellistä perustutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä ja seurataan teollisuuden tuotteiden, elintarvikkeiden ja ympäristön laatua, puhtautta ja turvallisuutta. Keskeistä alan osaamista ovat laatu ja tulosvastuu. Laborantti tekee kemiallisia, fysikaalisia ja mikrobiologisia määrityksiä ja mittauksia elintarvikkeista, vedestä, maa- ja ilmanäytteistä sekä erilaisista teollisuuden tuotteista ja raaka-aineista.

Työtä tarjoaa elintarvikkeiden laadunvalvonta, ympäristötutkimus ja tuotekehitys, kuten uusien elintarvikkeiden ja lääkkeiden kehittäminen. Tulevaisuudessa bio- ja laitetekniikan ja analyysien kehittyminen sekä kansainvälistymisen lisääntyminen edellyttävät alan työntekijöiltä vaativaa ammatillista osaamista ja kielitaitoa.

Jatko-opinnot

Laborantti voi jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa ja valmistua laboratorioanalyytikoksi.

Laborantin tutkinto antaa hyvän perustan opiskella myös ammattikorkeakoulussa esim. elintarvike-, ympäristötekniikkaa, kemian tekniikkaa ja bioanalytiikkaa. Myös luonnontieteellisten alojen yliopisto-opinnot esim. farmasia ja kemia sopivat hyvin laborantin tutkinnon suorittaneelle.

Osastolla on myös mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto eli suorittaa laborantin tutkinnon ohessa samalla lukio-opintoja ja kirjoittaa myös ylioppilaaksi yhteensä kolmessa tai neljässä vuodessa.

Ota yhteyttä

Opinto-ohjaajat
Maija-Liisa Saarnisto, p. 020 124 4653 tai 040 868 0653
Eila Samppala, p.  020 124 4654 tai 040 868 0654

Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Kirkkokatu
Kirkkokatu 10, 60100 Seinäjoki
p. 020 124 4609


banner_opintopolku_170px.png
Semifinaalissa

Hanna Saarimaa on aina ollut kiinnostunut luonnontieteistä.  Hän osallistui opiskeluaikana kaksi kertaa Taitaja-kisan semifinaaliin laborantti-lajissa. Lue lisää.

HannaSaarimaa_PIENIKUVA.jpg
Atrialla töissä

Hannu Kangasmaa valmistui vuonna 1999 laborantiksi Seinäjoella. Nyt hän on Atrian Nurmon tehtaan laboratorion esimies.
Lue lisää.

Työssäoppimassa
Paula Kurunsaari on yksi niistä harvoista, jotka ovat päässeet työssäoppimaan Atrian laboratorioon Nurmoon.
Lue lisää.PaulaKurunsaari-NETTI-PIENI2.jpg
13.2.2015, 13:23 - Anna-Kaisa Koitto