Sedu

Lähihoitaja

Hakija valitaan suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Perusopintoja opiskellaan ensimmäiset kaksi vuotta ja viimeinen vuosi on hakijan valitseman osaamisalan opintoja. Huom! myös mahdollisuus opiskella perustason ensihoitajaksi. Haku englanninkieliseen Practical Nurse -koulutukseen keväällä 2018.

Lähihoitajaksi - tutkinto uudistuu 1.8.2018

Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 180 osp, pk / yo

Osaamisala

Seitsemän eri osaamisalaa

Opetuspiste

Seinäjoki, Koskenalantie, Kauhajoki, Lappajärvi, Lapua ja Ähtäri

Sinustako lähihoitaja?

Kyllä, jos vastaat myöntävästi seuraaviin kysymyksiin!

 • Haluatko ihmisläheisen ammatin, jossa on hyvät työllisyysnäkymät?
 • Tuletko hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa?
 • Oletko vastuuntuntoinen?
 • Sopeudutko nopeasti erilaisiin tilanteisiin?
 • Oletko valmis haastavaan opiskeluun?

Miksi opiskella lähihoitajaksi?

Päivät me ollaan joko koulussa tai sairaalassa.

- Johanna

Maailman paras matikanopettaja.

- Petri

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

Lähihoitaja tekee työtään monenlaisten, eri-ikäisten elämässään eri tilanteissa olevien ihmisten kanssa. Keskeistä lähihoitajan ammattitaidossa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Lähihoitaja tarvitsee monipuolisen tietoperustan, jota soveltaa työssään. Lähihoitajalla on hyvä terveys ja halua huolehtia omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista.

Mitä töitä voit tehdä?

Lähihoitaja toimii hoito- ja huolenpitotehtävissä erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä osana moniammatillista työryhmää. Työpaikkoina voivat olla mm. kodit, päiväkodit, terveyskeskukset, palvelukeskukset, asuntolat, vanhainkodit, lastensuojelu, päihdehuollon yksiköt ja sairaalat.

Mitä opiskelet?

Lähihoitajan opinnot

 • Ammatilliset tutkinnon osat:
  1. Kasvun tukeminen ja ohjaus
  2. Hoito ja huolenpito
  3. Kuntoutumisen tukeminen
  4. Osaamisala, johon opiskelija hakee suoritettuaan kolme ensimmäistä pakollista ammatillista tutkinnon osaa
  - Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala
  - Ensihoidon osaamisala
  - Kuntoutuksen osaamisala
  - Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
  - Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
  - Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  - Vammaistyön osaamisala
  - Vanhustyön osaamisala
  5. Valinnaiset tutkinnon osat
 • Yhteiset tutkinnon osat mm. äidinkieltä, matematiikkaa, vieraita kieliä 
 • Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Jos opiskelija on suorittanut lukio-opinnot tai on näyttötutkintomuotoinen opiskelija (jo toisen ammatillisen tutkinnon suorittanut), opiskeluaika lyhenee osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta (mm. yhteiset tutkinnon osat).

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Hakija valitaan suorittamaan perustutkintoa. Ennen osaamisalan opintoja opiskelijan on suoritettava kolme pakollista ammatillista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän hakee osaamisalan opintoihin. Opiskelija voi hakea osaamisalaan mihin tahansa Sedun lähihoitajakoulutusta järjestävään opetuspisteeseen. Vuosittain Seinäjoella alkaa 5-6 osaamisalaa, Kauhajoella 1-2, Lappajärvellä 1, Lapualla 1 ja Ähtärissä 1.
 • Kauhajoen lähihoitajakoulutus siirtyy tammikuussa 2019 Kurikan uudelle kampukselle.
 • lähihoitajaopintoihin hakeudutaan Opintopolku-palvelun kautta
 • opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu hakijan terveyden ja toimintakyyvyn arviointi www.opintopolku.fi -palvelussa
 • opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Potilassimulaattorit mukana lähihoitajien koulutuksessa

Terveydentilavaatimukset Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

Hakijan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa hän ei voi toimia.

Arvioi yhteishakulomakkeessa www.opintopolku.fi -palvelussa omaa ajankohtaista terveydentilaa ja toimintakykyä. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (1032/2011, muutettu 799/2014) määrätyssä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
•    sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
•    sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön  tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
•    veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
•    päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Uudessa tutkinnossa (1.8.2018) osaamisaloja 7 (seitsemän)

Haku

Peruskoulun suorittaneille tai ylioppilaille
haku kevään yhteishaussa
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Seinäjoki, Koskenalantie
Osaamisalat: lasten ja nuorten hoito- ja kasvatus TAI sairaanhoito ja huolenpito

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu hakutoimisto
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa