Sedu

Lähihoitaja

Asiakaspalvelu ja tietohallinto
HUOM! osaamisala POISTUU uusien tutkinnon perusteiden tullessa voimaan 1.8.2018

Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
180 osp, pk / yo

Osaamisala

Asiakaspalvelun ja tietohallinnon osaamisala POISTUU uusien tutkinnon perusteiden tullessa voimaan 1.8.2018

Opetuspiste

Seinäjoki, Koskenalantie

Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisalassa opiskellaan sosiaali- ja terveysalan sihteerin tehtäviä verkko- ja työssäoppimispainotteisesti. Opinnot mahdollistavat osaamisalaopintojen suorittamisen ilman oppilaitoksen ja koulutuspaikkakunnan vaihtoa.

Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa työskennellä sosiaali- ja terveysalalla vastuullisesti moniammatillisessa työryhmässä. Hän osaa tukea potilasta ja asiakasta yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä.

Työ edellyttää lähihoitajalta hoidon tarpeen määrittelyä sekä itsenäistä päätöksentekokykyä. Hän osaa tehdä ajanvarauksia, kirjoittaa asiakirjoja ja huolehtia potilasasiakirjoihin liittyvistä tehtävistä. Hän osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti sekä työskennellä vastaanottotyössä ja polikliinisessa hoitotyössä.

Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa valmistella ja tehdä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia tai avustaa niissä. Hän osaa ohjata potilasta tai asiakasta tutkimuksissa ja toimenpiteissä sekä toteuttaa jälkitarkkailua. Hän hyödyntää työssään asiakaspalveluun ja tietohallintaan liittyvää tietoperustaa.


Miksi opiskella lähihoitajaksi?

Olemme oppineet ongelmanratkaisu- ja tiimityön taitoja.

- Sirja

Osaamisalaan liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • aktiivinen, vastuuntuntoinen ja oma-aloitteinen asenne työhön
 • asiakaslähtöinen toimintatapa
 • hoidon tarpeen määrittely

Mitä töitä voit tehdä?

 • asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaaminen tutkimuksissa ja toimenpiteissä
 • osaston sihteerintyöt (mm. ajanvaraus, asiakirjojen kirjoittaminen, potilasasiakirjoihin liittyvät tehtävät)
 • hoidon tarpeen määrittely
 • vastaanotolla polikliininen hoitotyö (mm. hoitotoimenpiteiden ja tutkimusten valmistelu ja niissä avustaminen)
 • yleisimpien potilashallinto-ohjelmien käyttö

Mitä opiskelet?

 • asiakaspalvelu sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • asiakkaan ohjaus
 • tietotekninen osaaminen
 • sihteerin työn hallinta
 • ajanvarausjärjestelmän hallinta
 • vastaanotto ja polikliininen hoitotyö
 • lääkehoito

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Huom! samat terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset koskevat opiskelijoita koko tutkinnon suorittamisen ajan  (ks. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, terveydelliset vaatimukset)
 • Hakija valitaan suorittamaan perustutkintoa. Ennen osaamisalan opintoja opiskelijan on suoritettaa kolme pakollista ammatillista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän hakee osaamisalan opintoihin.
 • osaamisala toteutetaan verkko- ja työssäoppimispainotteisena
 • opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Haku

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille
Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala POISTUU uusien tutkinnon perusteiden tullessa voimaan 1.8.2018
www.opintopolku.fi

Opiskelijavalinta

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa