Sedu

Lähihoitaja

Ensihoito

Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
180 osp, pk

Osaamisala

Ensihoidon osaamisala poistuu. HAE Perustason ensihoidon osaamisalaan kevään 2018 yhteishaussa

Opetuspiste

Seinäjoki, Koskenalantie

Ensihoidon osaamisala antaa valmiudet käyttää työssä ihmisen hoitamiseen, anatomian ja fysiologian, lääkehoidon ja alan säädösten tietoperustaa sekä tehdä tarvittaessa moniammatillista viranomaisyhteistyötä.
HUOM! Elokuussa 2017 aloittavat opiskelijat: ensihoidon osaamisalan alkaminen pakollisten tutkinnon osien jälkeen lukuvuonna 2019 - 2020 riippuu OPH:n päätöksistä jatkuuko / vakiintuuko perustason ensihoitajan koulutus osaksi lähihoitajan tutkintoa.

Ensihoidon osaamisalan suorittaneella on valmiudet asiakaslähtöiseen, vastuulliseen ensihoitotyöhön ja hänellä on valmiudet ensihoitopotilaan hoitamiseen eri toimintaympäristöissä.Työhön kuuluu perustason ensihoidossa esiin tulevien ongelmien ratkaiseminen lähihoitajan vastuualueella. Lähihoitaja osaa käyttää työssään ensihoitopalvelun, päivystyspotilaan hoitotyön ja perioperatiivisen hoitotyön edellyttämää tietoperustaa sekä tehdä moniammatillista viranomaisyhteistyötä.

Ensihoidon osaamisalan suorittanut osaa käyttää työssään hoitovälineitä ja lääkintälaitteita sekä huolehtia niiden päivittäisestä huollosta ja käyttökuntoon saattamisesta. Hän osaa toteuttaa erilaisia immobilisaatiohoitoon kuuluvia potilaan repositio- ja tuentahoitoja ohjauksineen. Ensihoidon osaamisalan aloittamisen edellytyksenä on voimassa oleva B–luokan ajokortti.

Katso perustason ensihoitaja

Miksi opiskella lähihoitajaksi?

Simulaatiot: Todentuntuista.

- Jaana

Uusien asioiden oppiminen ja ensiaputaitojen hallinta.

- Tiina

Osaamisalaan liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • ensihoitojärjestelmän ja -palvelujen tuntemus osana terveydenhuoltojärjestelmää 
 • valmius ensihoitopotilaan hoitamiseen eri toimintaympäristöissä
 • kyky toimia moniammatillisessa työryhmässä
 • päätöksentekokyky
 • vastuullisuus
 • paineensietokyky
 • kyky toimia yhteistyössä eri viranomaisten kanssa

Mitä töitä voit tehdä?

 • sairauskohtauksen tai vammautuneen ensihoitopotilaan ja omaisten kohtaaminen sekä potilaan hoitaminen eri toimintaympäristöissä esim.
  • ambulansseissa
  • sairaankuljetuksessa
  • päivystysvastaanotoilla
  • sairaaloiden poliklinikoilla
  • akuuttivuodeosastoilla
  • leikkausosastoilla
 • tavallisimpien immobilisaatiotekniikoiden hallinta

Mitä opiskelet?

 • ensihoitopotilaan kohtaaminen, potilaan tilan arviointi ja hoito erilaisissa sairauskohtauksissa ja vammautumisissa
 • hyvä anatomian ja fysiologian sekä lääkehoidon tuntemus
 • aseptisten työmenetelmien hallinta
 • sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa tavoitteena perustason ensihoidon tietojen ja työmenetelmien hallinta itsenäisesti 
 • hoito- ja lääkintälaitteiden käyttö sekä päivittäinen huolto
 • viranomaisverkon viestintälaitteiden käyttö

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Hakija valitaan suorittamaan perustutkintoa. Ennen osaamisalan opintoja opiskelijan on suoritettava kolme pakollista ammatillista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän hakee osaamisalan opintoihin.
 • Ensihoidon osaamisala ei toteudu lukuvuonna 2017-2018 johtuen perustason ensihoidon koulutuskokeilusta. Tästä syystä elokuussa 2016 aloittavilla yo-hakijoilla ei ole mahdollisuutta valita ensihoidon osaamisalaa lähihoitajan tutkintoonsa. Pk-hakijat valitsevat osaamisalan lukuvuodelle 2018-2019, jolloin ensihoidon osaamisala mahdollisesti toteutuu. Tähän vaikuttavat OPH:n päätökset koulutuskokeilun jatkumisesta.
 • pääsyedellytyksenä ensihoidon osaamisalaan on riittävä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky.
 • Osaamisalan opintoihin sisältyy ajoharjoittelua ambulanssilla, joten opiskelijalla tulee olla B-luokan ajokortti. Lisäksi osaamisalaan sisältyy fyysistä ja psyykkistä toimintakykyisyyttä mittaavia harjoitteita sekä opiskelua sähköisessä oppimisympäristössä.
 • työssäoppimiset toteutetaan ensisijaisesti koko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Haku

Peruskoulun suorittaneille keväällä 2018 haku perustason ensihoidon osaamisalaan
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa