Sedu

Lähihoitaja

Kuntoutus

Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
180 osp, pk / yo

Osaamisala

Kuntoutuksen osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Koskenalantie

Kuntoutuksen osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata ja tukea voimavaralähtöisesti erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista sekä edistää kuntoutujan toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia kuntouttavalla työotteella moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Hän hyödyntää työskentelyssään kuntoutukseen liittyvää tietoperustaa. Lähihoitaja ohjaa kuntoutujaa päivittäisissä toiminnoissa ja hyödyntää erilaisia kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä.

Hän osaa soveltaa kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia, tehdä toimintakyky- ja suorituskykytestejä lähihoitajan vastuualueella sekä ohjata kuntoutujaa tarpeellistenliikkumisvälineiden ja PT- apuvälineiden käytössä ja hankinnassa. Hän osaa hyödyntää kuntoutujan sosiaalista verkostoa ja käyttää verkostotyön menetelmiä sekä tukea kuntoutujaa osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan kuten esim. työ-, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan.

Miksi opiskella lähihoitajaksi?

Opiskelussa ollaan joustavia.

- Maija

Luovat toiminnat, liikunta, musiikki, kädentaidot mahtavaa.

- Reija

Osaamisalaan liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

  • hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot toimintakyvyltään vajaakuntoisen asiakkaan kanssa
  • kyky toimia osana moniammatillista työryhmää

Mitä töitä voit tehdä?

  • asiakkaan tukeminen ja ohjaaminen kuntouttavan työotteen mukaan kuntoutuksen eri toimialueilla kuntoutuksen palvelujärjestelmässä
  • työympäristönä esim. asiakkaan koti, kuntoutumislaitos, toiminta- ja työkeskus ja kylpylä
  • kuntoutustyötä voi tehdä myös terveyskeskuksen vuodeosastolla ja kuntoutumisyksikössä, erilaisissa kuntoutuskodeissa tai toimimalla henkilökohtaisena tai ryhmäavustajana sekä kolmannen sektorin mukaisissa työpaikoissa

Mitä opiskelet?

  • perehtyminen asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin, tukemiseen ja edistämiseen

Mitä olisi hyvä tietää?

  • Huom! samat terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset koskevat opiskelijoita koko tutkinnon suorittamisen ajan  (ks. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, terveydelliset vaatimukset) 
  • Hakija valitaan suorittamaan perustutkintoa. Ennen osaamisalan opintoja opiskelijan on suoritettava kolme pakollista ammatillista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän hakee osaamisalan opintoihin.
  • opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit
  • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Haku

Peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille 21.2.-14.3.2017
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan 15.6.2017
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 29.6.2017

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu hakutoimisto
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa