Sedu

Lähihoitaja

Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

Lähihoitaja, täydennä ammattitaitoasi osaamisalalla. Aloita tammikuussa 2018.

Hae nyt ja aloita tammikuussa 2018 Seinäjoella!
Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
180 osp, pk / yo

Osaamisala

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Koskenalantie, Kauhajoki ja Ähtäri

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta moniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä.

Lähihoitaja osaa myös sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta. Hän osaa ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä sekä tukea lasten ja nuorten välistä vuorovaikutusta. Hän osaa toimia vastuullisesti, lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti. Lähihoitaja hyödyntää työssään lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen tietoperustaa.

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata perheitä yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä. Hän osaa edistää lapsen ja nuoren terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä sekä ehkäistä niiden syntymistä.

Miksi opiskella lähihoitajaksi?

Rentoa, mukavaa ja paljon työssäoppimista.

- Sonja

Leikit, lorut, liikuntaleikit, musiikkileikit mukavaa.

- Tanja

Osaamisalaan liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • eri-ikäisten lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen toteuttaminen
 • yksittäisen lapsen ja nuoren tai erilaisten ryhmien ohjaaminen
 • lasten ja nuorten keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen

Mitä töitä voit tehdä?

 • eri-ikäisten, sekä erityistä tukea tarvitsevien ja sairaiden lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja ohjaus esim. päiväkodeissa, kouluissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, lastensuojeluyksiköissä, perhe- ja nuorisotyössä sekä erilaisissa hoitoympäristöissä
 • perheiden ohjaus yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä
 • lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen

Mitä opiskelet?

 • perehtyminen lasten hoitoon, kasvatukseen ja ohjaukseen varhaislapsuudessa, kouluiässä ja nuoruudessa

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Huom! samat terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset koskevat opiskelijoita koko tutkinnon suorittamisen ajan  (ks. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, terveydelliset vaatimukset)
 • Hakija valitaan suorittamaan perustutkintoa. Ennen osaamisalan opintoja opiskelijan on suoritettava kolme pakollista ammatillista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän hakee osaamisalan opintoihin.
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Haku

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille lähihoitajille: tammikuussa 2018 alkavassa osaamisalakoulutuksessa muutamia paikkoja! Täydennä osaamistasi nyt!

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Seinäjoki, Koskenalantie
Osaamisalat: lasten ja nuorten hoito- ja kasvatus TAI sairaanhoito ja huolenpito

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa