Sedu

Lähihoitaja

Mielenterveys- ja päihdetyö

Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
180 osp, pk / yo

Osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Koskenalantie

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa edistää työssään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja -potilaan hoito- ja kuntoutusprosessia.

Lähihoitaja osaa arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä sekä turvallisuuden ja avun tarvetta. Lähihoitaja hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa sekä mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittaneen lähihoitajan työ on ihmissuhdetyötä, jota tehdään yhdessä asiakkaan ja potilaan, hänen perheensä sekä moniammatillisen työryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Työ vaatii oman persoonallisuuden käyttöä, jatkuvaa itsensä ja itsetuntemuksensa kehittämistä sekä kykyä huolehtia omasta työhyvinvoinnista.

Miksi opiskella lähihoitajaksi?

Opintokäynnit ovat olleet positiivisia oppimiskokemuksia, samalla on nähnyt mahdollisia tulevia työpaikkoja.

- Julia

Osaamisalaan liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • aktiivinen, vastuuntuntoinen ja oma-aloitteinen asenne työhön
 • asiakkaan / potilaan hoito- ja kuntoutumisprosessin suunnittelu, toteutus, edistäminen ja arviointi
 • mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen 
 • oman persoonallisuuden käyttö, jatkuva itsensä ja itsetuntemuksensa kehittäminen

Mitä töitä voit tehdä?

 • mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisy ja tunnistaminen
 • mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakyvyn, päivittäisistä toiminnoista selviytymisen, turvallisuuden ja avun tarpeen arviointi
 • potilaiden / asiakkaiden hoitoprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi moniammatillisessa yhteistyössä ja toimintaympäristössä
 • mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kuntoutus
 • asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kokonaisvaltainen huomioiminen ja hoito

Mitä opiskelet?

 • mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisy ja tunnistaminen
 • potilaiden / asiakkaiden hoitoprosessin suunnittelu, toteutus sekä arviointi elämänkaaren eri vaiheissa
 • mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kuntoutus
 • lääkehoito mielenterveys- ja päihdetyössä
 • hoitosuhdetyöskentely
 • työssäoppimiset tapahtuvat psykiatrisessa sairaalassa, avo- ja laitoshoidossa, kuntoutuskodeissa, päivätoimintakeskuksissa, perhehoitokodeissa sekä lapsi- ja nuorisokodeissa

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Huom! samat terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset koskevat opiskelijoita koko tutkinnon suorittamisen ajan  (ks. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, terveydelliset vaatimukset) 
 • Hakija valitaan suorittamaan perustutkintoa. Ennen osaamisalan opintoja opiskelijan on suoritettava kolme pakollista ammatillista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän hakee osaamisalan opintoihin.
 • opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Haku

Peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille keväällä 2018
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa