Sedu

Lähihoitaja

Sairaanhoito ja huolenpito

Lähihoitaja, täydennä ammattitaitoasi osaamisalalla. Aloita tammikuussa 2018.

Hae nyt ja aloita tammikuussa 2018 Seinäjoella!
Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
180 osp, pk / yo

Osaamisala

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Koskenalantie, Kauhajoki, Lappajärvi, Lapua ja Ähtäri

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan ja potilaan sairaanhoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista erilaisissa toimintaympäristöissä.

Hän hyödyntää työssään sairaanhoidon ja huolenpidon monitieteistä tietoperustaa. Työssä korostuvat asiakkaan ja potilaan terveyden, toimintakyvyn, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä niitä uhkaavien tekijöiden ehkäisy ja torjuminen.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata potilasta tai asiakasta ravitsemuksessa, terveissä elintavoissa ja toimintakykyä edistävässä liikunnassa sekä toteuttaa lääkehoitoa. Lähihoitaja osaa edistää asiakkaan tai potilaan vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa, päivittäisistä toimista selviytymistä sekä ohjata ja antaa tukea erilaisten sosiaalisten ongelmien selvittämisessä. Sairaanhoito ja huolenpito edellyttävät lähihoitajalta itsenäistä päätöksentekoa ja jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä.

Miksi opiskella lähihoitajaksi?

Jos koskaan voisin tulla sellaiseksi hoitajaksi, minkälaisia opettajat on.

- Henna

Laboraatiotunnit: ihan ku töihin mentäis, on niin hienot tilat ja laitteet.

- Sini

Osaamisalaan liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • laaja-alainen ja vastuullinen sairaanhoito- ja huolenpitotyö potilaan / asiakkaan kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä

Mitä töitä voit tehdä?

 • perushoitoa ja huolenpitoa asiakkaan / potilaan tarpeiden mukaisesti
 • asiakkaan / potilaan hoidon ja huolenpidon suunnittelu, toteutus ja arviointi mm. terveyskeskusten vastaanotossa ja vuodeosastolla, erikoissairaanhoidossa, kotihoidossa sekä vanhainkodeissa ja palvelutaloissa
 • kuntouttavan työotteen käyttäminen
 • lääkehoito ja lääkkeiden vaikutusten seuranta
 • kodin puhtaanapidosta huolehtiminen, ruokahuolto, viihtyvyys ja turvallisuus

Mitä opiskelet?

 • sairaanhoito- ja huolenpitotyön syventäminen elämänkaaren eri vaiheissa
 • akuutit ja erityiset hoitotilanteet sairaalassa ja kotihoidossa
 • monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
 • terveyden edistäminen
 • ravitsemus
 • mielenterveystyö
 • lääkehoito

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Huom! samat terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset koskevat opiskelijoita koko tutkinnon suorittamisen ajan  (ks. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, terveydelliset vaatimukset) 
 • Hakija valitaan suorittamaan perustutkintoa. Ennen osaamisalan opintoja opiskelijan on suoritettava

Haku

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille lähihoitajille: tammikuussa 2018 alkavassa osaamisalakoulutuksessa muutamia paikkoja! Täydennä osaamistasi nyt!

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Seinäjoki, Koskenalantie
Osaamisalat: lasten ja nuorten hoito- ja kasvatus TAI sairaanhoito ja huolenpito

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa