Sedu

Lähihoitaja

Vanhustyö -> uudessa tutkinnossa Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
180 osp, pk / yo

Osaamisala

Vanhustyön osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Koskenalantie

Vanhustyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vanhuksen tai muistisairaan ihmisen toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista edistävää hoitoa ja palvelua sekä sosiaalista vuorovaikutusta erilaisissa toimintaympäristöissä.

Hän osaa ohjata ja tukea vanhusta tai muistisairasta ihmistä päivittäisissä toiminnoissa ja omaa elämää koskevassa päätöksenteossa sekä tukea hänen osallisuuttaan yhdessä läheisten ja yhteistyöverkostojen kanssa. Toiminnassaan hän osaa ottaa huomioon asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen. Hän osaa toiminnallaan edistää asiakkaan hyvää, mielekästä ja turvallista elämää.

Vanhustyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata vanhuksia ja heidän läheisiään fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä, terveiden elintapojen omaksumisessa, käyttää kuntouttavia ja toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä ja ottaa huomioon työturvallisuuden. Hän osaa kehittää ammattitaitoaan ja vanhustyötä sekä hyödyntää oman alansa moniammatillista tietoperustaa.

Miksi opiskella lähihoitajaksi?

Opettajilla on intohimoa, haluavat opettaa.

- Siru

Osaamisalaan liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • edistää vanhuksen terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia
 • toteuttaa lääkehoitoa kokonaisvaltaisesti
 • osaa hoitaa sairaita vanhuksia ja kykenee kuntoutumista edistävään toimintaan
 • kehittää ikäihmisten palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
 • ymmärtää laaja-alaisesti vanhenemisen moniulotteisuuden ja sen vaikutukset vanhusten arkeen
 • osaa motivoida, kannustaa ja omaa aktiivisen asenteen vanhustyötä kohtaan
 • toteuttaa työssään inhimillisen vanhuuden turvaavia hoidon eettisiä arvoja ja periaatteita 
 • on yhteistyötaitoinen ja osaa kohdata iäkkäitä ihmisiä ja heidän läheisiään 

Mitä töitä voit tehdä?

 • vanhusten hoitaminen, auttaminen tukeminen ja kuntoutus kotihoidossa, vanhainkodeissa, palvelu- ja pienkodeissa, päivätoiminnassa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla
 • vanhuksen toimintakyvyn tukeminen ja kannustaminen arjen selviytymiseen
 • vanhusten lääkehoidosta ja hyvästä ravitsemuksesta huolehtiminen

Mitä opiskelet?

 • ikääntyminen, vanhusten palvelut ja osuus yhteiskunnassa
 • ikääntymismuutokset, sairaudet, vanhuslähtöinen hoitotyö, lääkehoito
 • voimavaralähtöinen kuntouttava vanhustyö, arjen mielekkyyden edistäminen, ravitsemus
 • oppimista tehostetaan ns. "kummivanhustoiminnalla", jossa tutun vanhuksen kanssa sovelletaan tietoa käytännön tilanteisiin ja vanhuksen elämään

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Huom! samat terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset koskevat opiskelijoita koko tutkinnon suorittamisen ajan  (ks. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, terveydelliset vaatimukset) 
 • Hakija valitaan suorittamaan perustutkintoa. Ennen osaamisalan opintoja opiskelijan on suoritettava kolme pakollista ammatillista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän hakee osaamisalan opintoihin.

Haku

Peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille keväällä 2018
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa