Sedu

Maarakennuskoneenkuljettaja

Tutkinto

Rakennusalan perustutkinto
180 osp, pk

Osaamisala

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Opetuspiste

Rengonharju - UUSI!

Rakennusalan ammattilaiset rakentavat jokapäiväistä ympäristöämme: asuin-, teollisuus- ja hallintorakennuksia, voimalaitoksia, satamia, siltoja ja teitä. Rakentamisessa painottuvat entistä enemmän ympäristön arvostaminen ja laatu. Tulevaisuudessa työ sisältää erityisesti korjausrakentamista ja valmiiden rakennusten ylläpitoa.

Alalla työskennellään talonrakennustyömailla, kansainvälisissä rakennusprojekteissa ulkomailla, rakennusaineteollisuuden tuotantolaitoksissa, suunnittelutoimistoissa, myynnissä ja markkinoinnissa, valtion ja kuntien palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä.

Maarakennuskoneenkuljettaja toimii työkoneen kuljettajana vaativissa ja monipuolisissa tuotanto- ja kunnossapitotöissä. Erikokoisia maarakennuskoneita käytetään mm. tienrakennus-, maarakennus- ja kunnallisteknisissä töissä sekä erilaisissa ympäristö- ja maisemointitöissä. Työkoneiden huolto ja kunnossapito on oleellinen osa ammattitaitoa.

Miksi opiskella maarakennuskoneenkuljettajaksi?

Kaivinkone on meidän lapio.

- Kaappoo

Teemme järeillä koneilla hienoa jälkeä!

- Jussi

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • yrittäjämäinen asenne
 • monialaosaaminen
 • vastuullisuus ja pitkäjänteisyys maarakennuskoneen kuljettajana
 • kädentaidot, motoriikka
 • fyysisen ja psyykkisen paineen sietokyky
 • kyky toimia tiimissä
 • työturvallisuuden tärkeyden ymmärtäminen

Mitä töitä voit tehdä?

 • maarakennuskoneiden, esim. kaivinkoneen ja pyöräkuormaajan, käyttö tavanomaisissa maarakennusalan tuotanto- ja kunnossapitotöissä
 • koneiden ja materiaalien siirrot (C-ajolupakoulutus)

Mitä opiskelet?

 • rakentamisen työmenetelmien hallinta
 • maarakennuskoneenkuljetuksen työmenetelmien hallinta
 • maarakennustekniikan työsuunnitelmien ja piirustusten lukutaito
 • maarakennusmateriaalien tuntemus
 • T-, B- ja C-ajokortit

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalan koulutuksessa opiskelijalta edellytetään riittävää fyysistä kuntoa, jotta voi suoriutua käytännön tehtävistä ja työssäoppimisen aiheuttamasta kuormituksesta. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. (Lue lisää SORA-tutkinto)
 • maarakennusalan työllisyysnäkymät ovat hyvät
 • vaihtelevat työtehtävät
 • aktiiviselle opiskelijalle hyvät jatko-opintomahdollisuudet

Haku

Peruskoulun päättäville keväällä 2018
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa