Sedu

Merkonomi

Asiakaspalvelu ja myynti

Tutkinto

Liiketalouden perustutkinto
180 osp, pk / yo
Lapualla vain pk

Osaamisala

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Koulukatu ja Lapua

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalalle hakenut tuleva merkonomi osaa toimia asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä.

Hän osaa myydä erilaisten asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluja kannattavasti. Hän osaa käyttää markkinointiviestintää, kuten mainontaa ja tiedottamista tehtävissään.

Luonteeltaan hänen tulisi olla luova, utelias ja ulospäin suuntautunut. Tänä päivänä yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointi ja mainonta edellyttävät tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hallintaa. 


Aina tulee olemaan kaupankäyntiä.

- Miia

Oppiaineita oli kaikkea somistuksesta kirjanpitoon.

- Essi

Osaamisalaan liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • kyky ja halu toimia erilaisten ihmisten kanssa
 • kiinnostus toimia asiakaspalvelutehtävissä
 • asiakaslähtöinen toimintatapa
 • luovuus ja uteliaisuus

Mitä töitä voit tehdä?

 • erilaiset asiakaspalvelu-, neuvonta- ja myyntitehtävät
 • oman tuotevastuualueen hoito, henkilökohtainen myyntityö ja palvelutilanteiden eri vaiheet
 • kassatyöskentely, maksutapahtuman hoito ja jälkitoimet
 • myyntityön tuloksellisuuden ja kannattavuuden seuranta
 • myynnin tukipalveluiden hallinta, sisäisen ja ulkoisen asiakasviestinnän toteuttaminen

Mitä opiskelet?

 • erilaiset asiakkaat ja markkinat
 • esillepano
 • somistus
 • kaupan palvelu ja myynti kansallisessa ja kansainvälisessä ympäristössä
 • sähköinen kaupankäynti
 • kampanjasuunnitelmien tekeminen
 • esitteet
 • asiakaspalvelun kielet
 • myyntiraporttien laadinta ja seuranta, kannattavuuden seuranta
 • tarjouspyyntöjen analysointi, tarjousten laatiminen, reklamaatioiden hoitaminen
 • oman myyntityön suunnittelu ja kehittäminen
 • yrittäjyys

Mitä olisi hyvä tietää?

 •  opiskelijat hakevat suorittamaan perustutkintoa ja valitsevat osaamisalan ensimmäisenä opiskeluvuonna.
 • Sedu Shop ja Cafe Kauppis -oppimisympäristöt
 • Oma Onni talousaiheinen verkko-oppimisympäristö ja Ny-yrittäjyys  yrittäjyysopinnoissa
 • Seinäjoella alkaa vuosittain 2 osaamisalaa, Lapualla 1.
 • mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa (merkonomi- ja yo-tutkinto)
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa
 • opiskelijat hankkivat oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin

Haku

Peruskoulun suorittaneille tai ylioppilaille haku tammikuussa 2017 alkavaan koulutukseen 20.11. saakka
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Seinäjoki, Koulukatu

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu hakutoimisto
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa