Sedu-facelift-2011-uusi-banneri.png
Etusivu / Hae opiskelemaan / Koulutustarjonta / Metsäalan perustutkinto / Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Jyri1.jpg

Metsäalan perustutkinto, Metsätalouden osaamisala

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun tai luontomatkailuun liityviä töitä. Hän osaa viljellä metsää kylvämällä ja istuttamalla, hoitaa taimikoita ja kasvatusmetsiä metsänhoitosuositusten mukaisesti.

Opinnoissa voi erikoistua luonto- ja ympäristörakentamisen, metsäkuljetuksen tai metsien monikäytön osaajaksi.

Opiskelussa painotetaan työskentelyä ja oppimista aidoilla työkohteilla maastossa. Teoria ja käytännön työt yhdistyvät monipuolisilla työmailla ja harjoituskohteissa. 

Osaamisalan mukaiset opinnot:

Metsänhoito ja puunkorjuupalvelut

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat:

Metsätraktoreiden käyttö 
Metsänparannustyöt kaivinkoneella
Erikoispuiden hoito- ja kaatopalvelut
Metsäenergian hankinta 
Sahatavaran valmistus ja hirsityöt
Turvetuotanto

Työssäoppiminen:

Työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää opetussuunnitelman mukaista käytännön opetusta. Työssäoppiminen on tavoitteellista oppimista, joka suunnitellaan yhteistyössä oppilaitoksen ja työelämän kanssa.

Työssäoppimista tukevat työpaikkaohjaaja ja oppilaitoksen opettajat. Työssäoppimispaikka voi olla mm. metsänhoitoyhdistys, metsähallitus, metsäkeskus, puunhankinta- ja puunjalostusyhtiö. IMG_1955NETTI.jpg

Työtehtävät:

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja voi toimia:
Itsenäisenä yrittäjänä, työntekijänä eri metsäalan   organisaatioissa, kuntien ja kaupunkien metsä- ja puisto-osastoilla, metsäkone-, metsäpalvelu- tai luontomatkailuyrityksissä tai tutkimuslaitoksissa

TUTUSTU TUOMARNIEMENTIEN OPETUSPISTEESEEN TÄSTÄ!

Ota yhteyttä

Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri, Tuomarniementie
Tuomarniementie 55, 63700 ÄHTÄRI
p. 020 124 5800

Opinto-ohjaaja
Antti Virkkunen p. 040 868 2604


Esite
10 ha:n työpaikka
Opiskelija Jaakko Järvistö tekee omalla toiminimellään moottori- ja raivaussahatöitä. Haastattelun aikana hän oli 10 hehtaarin metsässä Ilmajoella. Omassa yrityksessään hän myös suorittaa työssäoppimisen. Lue lisää.JaakkoJarvisto-5--FB.jpg
29.7.2015, 12:00 - Henna Rajala