Sedu

Metsäenergian tuottaja

Tutkinto

Metsäalan perustutkinto 180 osp, pk

Osaamisala

Metsäenergian tuotannon osaamisala

Opetuspiste

Ähtäri, Tuomarniementie

Metsäalan opiskelu on käytännönläheistä ja opiskelijoita itsenäisyyteen kannustavaa. Metsäalan töissä yhdistyvät luonnontuntemus, kädentaidot ja tekniikka. Koulutus antaa hyvät perustaidot metsän- ja luonnonhoidon, metsien monikäytön sekä puunkorjuun tehtäviin. Ammattitaitoa opitaan oikean työnteon kautta, niin koulun työmailla kuin työssäoppimisessa alan yrityksissä tai vaikka ulkomailla. Metsäalan ammattilaisista on työmarkkinoilla kova kysyntä.

 • Metsäenergian tuottaja osaa suunnitella, korjata ja varastoida energiapuuta tai turve-energiaa. Hän osaa huoltaa ja kunnossapitää energiapuun korjuussa tai turvetuotannossa käytettäviä koneita. Turvetuotantoon suuntautunut metsäenergian tuottaja osaa tehdä myös turvetuotantoalueen kunnostustyöt sekä valmistella tuotantoalueen jälkikäyttöön.
 • Tutkinnosta valmistuvilla on laajat näkemykset bioenergia-alan työtehtävistä, jotka ovat kädentaitoja ja teknistä osaamista vaativia. Monipuolisen koulutuksen ansiosta metsäenergian tuottaja työllistyy ympärivuotisesti. Toiminnan kannattavuus ja yrittäjyysajattelu ovat osa ammattitaitoa.

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • nopeasti kasvava bioenergia-ala lisää alan työpaikkoja 
 • kiinnostus kotimaisen energian hyödyntämiseen, tekniikkaan ja kädentaitoihin
 • kiinnostus koneisiin, niiden käyttöön ja huoltamiseen
 • kyky itsenäiseen ja vastuuntuntoiseen työskentelyyn

Mitä töitä voit tehdä?

 • työntekijänä metsäkone-, turvetuotanto- tai maarakennusalan yrityksissä tai itsenäinen yrittäjä em. tehtävissä

Mitä opiskelet?

 • metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö
 • turvetuotanto ja varastointi
 • energiapuun korjuussa ja turvetuotannossa käytettävien koneiden huolto ja kunnossapitotyöt
 • kestävän kehityksen periaatteet, laatu- ja toimintajärjestelmät sekä työturvallisuus
 • korttikoulutukset: työturvallisuus-, tieturva-, tulityö-, ensiapu-, luonnonhoitokortti
 • koulutuksen yhteydessä on mahdollisuus suorittaa C-luokan ajolupa ja kuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutus

Mitä olisi hyvä tietää?

 • 1.vuosi yhteinen kaikilla osaamisaloilla
 • turva- ja suojavaatteet hankitaan yhteistilauksena
 • opetus käytännönläheistä, pääosin maastossa ja konehalleilla
 • erityisesti turvetuotannon töissä mahdollisuus laajennettuun työssäoppimiseen (>40 osaamispistettä)
 • koulutus antaa perustaidot myös kaivinkoneen hallintaa
 • maksuton asuntolapaikka
 • maksuton aamupala, lounas ja päivällinen
 • ohjattua vapaa-ajan toimintaa
 • atk-luokan ja metsäkonesimulaattoreiden iltakäyttö
 • hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet luonnonkauniissa ympäristössä

Koneet työssä - Avoimet ovet

Metsäalan esite

link_pic_sedu_ahtari_metsa_esite.png

Haku

Peruskoulun suorittaneille 21.2.-14.3.2017
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan 15.6.2017
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 29.6.2017

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu hakutoimisto
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa