Sedu

Perustason ensihoitaja

Koulutuskokeilu vuosina 2014–2019.

Kyseessä on koulutuskokeilu, jota toteutetaan myös Oulun seudun ammattiopistossa, Etelä-Savon ammattiopistossa,
Jämsän ammattiopistossa ja Stadin ammattiopistossa Helsingissä vuosina 2014–2019. Tutkinnon peruste astuu voimaan 1.8.2018.

Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 180 osp, pk

Osaamisala

Perustason ensihoidon osaamisala (ei vielä vahvistettu)

Opetuspiste

Seinäjoki, Koskenalantie

Hakija valitaan suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa, josta valmistutaan perustason ensihoitajan tehtäviin lähihoitajaksi.

Perustason ensihoitajan opinnot

 • Ammatilliset tutkinnon osat:
  1. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  2. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
  3. Perustason ensihoidon osaamisala
  - Ensihoitopalvelussa toimiminen
  - Akuuttihoitotyössä toimiminen
  4. Valinnaiset tutkinon osat (eri vaihtoehtoja)

Lukio-opinnot lyhentävät opiskeluaikaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta (mm. yhteiset tutkinnon osat ja vapaasti valittavat tutkinnon osat).

Sinustako perustason ensihoitaja?

Kyllä, jos vastaat myöntävästi seuraaviin kysymyksiin!

 • Haluatko ihmisläheisen ammatin, jossa on hyvät työllisyysnäkymät?
 • Tuletko hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa?
 • Oletko vastuuntuntoinen?
 • Sopeudutko nopeasti erilaisiin tilanteisiin?
 • Oletko valmis haastavaan opiskeluun?

Miksi opiskella perustason ensihoitajaksi?

Opiskelu rentoa, mutta asioita opiskellaan silti tosissaan.

- Akseli

Opinnot ovat todella mielenkiintoisia. Melkein joka kerta oppii uusia asioita.

- Julius

Opiskelu on toimintaa ja kanssakäymistä eri ikäryhmien kanssa.

- Rosa

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • vastuullisuus, päätöksentekokyky ja paineensietokyky
 • vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot
 • kyky toimia moniammatillisessa työryhmässä ja yhteistyössä eri viranomaisten kanssa
 • hyvä terveys ja halua huolehtia omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista
 • ensihoitojärjestelmän ja -palvelujen tuntemus osana terveydenhuoltojärjestelmää 
 • valmius ensihoitopotilaan hoitamiseen eri toimintaympäristöissä

Mitä töitä voit tehdä?

 • sairauskohtauksen tai vammautuneen ensihoitopotilaan ja omaisten kohtaaminen
 • potilaan hoitaminen eri toimintaympäristöissä (esim. ambulanssissa, päivystysvastaanotoilla, sairaaloiden poliklinikoilla, akuuttivuodeosastoilla ja leikkausosastoilla)

Mitä opiskelet?

 • perushoidollinen osaaminen
 • ensihoitopotilaan kohtaaminen, potilaan tilan arviointi ja hoito erilaisissa sairauskohtauksissa ja vammautumisissa
 • anatomia ja fysiologia sekä lääkehoito
 • aseptisten työmenetelmien hallinta
 • hoito- ja lääkintälaitteiden käyttö sekä päivittäinen huolto
 • viranomaisverkon viestintälaitteiden käyttö

 

 

Mitä olisi hyvä tietää?

 • perustason ensihoitaja rekisteröidään Vlaviran rekisteriin lähihoitajana
 • perustason ensihoidon osaamisalan opintoihin sisältyy ajoharjoittelua ambulanssilla, joten opiskelijalla tulee olla B-luokan ajokortti osaamisalan opintojen aikana.
 • työssäoppimiset toteutetaan ensisijaisesti koko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella
 • opintoihin hakeudutaan yhteishaussa
 • opiskelijavalintaan kuuluu hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi
 • hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe
 • opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet toukokuussa 2017

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään Koulutuskeskus Sedu, Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki.
Hakijoille lähetetään kirjallinen kutsu kokeeseen.

Koe on maksullinen (40 eur) ja se maksetaan käteisellä kokeen yhteydessä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu ryhmähaastattelusta/-tilanteesta sekä toiminnallisesta yksilöosuudesta.
Soveltuvuuskokeessa mitattavia asioita ovat aloitteellisuus ja vastuullisuus, sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen sekä ongelmanratkaisutaito.
 

Terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (1032/2011, muutettu 799/2014) määrätyssä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön  tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Haku

Peruskoulun suorittaneille keväällä 2018

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa