Sedu

Turvallisuusvalvoja

Tutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto
180 osp, pk

Osaamisala

Turvallisuusalan osaamisala

Opetuspiste

Kurikka

Turvallisuusala on monipuolinen, haastava ja jatkuvassa kasvussa oleva ammattiala, jolla työskentelee Suomessa noin 50 000 työntekijää. Turvallisuusala koostuu viranomaistoiminnoista, yritysten, julkisyhteisöjen ja järjestöjen turvallisuustoiminnoista sekä yksityisen turva-alan palveluista.

Turvallisuusalan perustutkinto antaa valmiudet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden sekä rikollisen toiminnan ennalta ehkäisyyn erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Turvallisuusvalvoja osaa myös johtaa palo- ja pelastustoimintaa ennen viranomaisten saapumista.

Koulutuksessa painotetaan lisäksi asiakaspalvelutaitoja, joilla on erittäin suuri merkitys nykypäivän turvallisuustyössä. Alan perustutkinto antaa perustiedot ja edellytykset työllistyä tai jatkokouluttautua kaikille näille turvallisuusalan sektoreille.

Miksi opiskella turvallisuusvalvojaksi?

Mieluisinta on voimankäyttö.

- Aleksi

Mitä enemmän opiskelee, sitä paremmin osaa, eikä koskaan voi olla liian hyvä.

- Ilmari

Ainakin alan työllistymisnäkymät ovat hyvät.

- Aleksi

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaidot
 • oma-aloitteisuus
 • vastuuntuntoisuus
 • luotettavuus
 • valmius toimia erilaisissa haastavissakin tilanteissa

 

Mitä töitä voit tehdä?

 • Turvallisuusvalvojan työ painottuu asiakaspalveluun, vaaratilanteiden ja rikosten ennaltaehkäisyyn sekä palo- ja pelastustoiminnan hoitamiseen ennen viranomaisten saapumista.
 • Turvallisuusvalvoja työskentelee esimerkiksi:
  • vartijana, järjestyksenvalvojana, vastaanottovirkailijana, vahtimestarina, turvatarkastajana, turvajärjestelmien suunnittelu-, asennus-, ylläpito- ja myyntitehtävissä, arvokuljettajana, tietoturvan parissa, yksityisetsivänä, yritysten turvallisuustehtävissä

Mitä opiskelet?

 • turvallisuusalan toiminta
 • vartiointitoiminta
 • pelastustoiminta
 • vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta
 • turvajärjestelmien käyttö

Mitä olisi hyvä tietää?

 • soveltuvuuskoe järjestetään (kuntotesti, ainekirjoitus ja haastattelu)
 • opiskelu edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä hyvää terveyttä
 • nuhteeton tausta on alalle pääsyn edellytys (viranomaiselta pyydetään suppea turvallisuusselvitys)
 • maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Turvallisuusalalle

Turvallisuusalan koulutus

Soveltuvuuskoe 3. - 4.5.2017

Opiskelijoiksi hakeutuvat osallistuvat soveltuvuuskokeeseen. Hakijoille lähetetään kutsu postitse. Soveltuvuuskoe järjestetään ke-to 3. - 4.5.2017, Koulutuskeskus Sedun Kurikan opetuspisteessä, osoite Huovintie 1, 61300 Kurikka.
Hakijoille lähetetään kirjallinen kutsu kokeeseen. Soveltuvuuskokeella testataan alalle soveltuvuutta ja motivoituneisuutta.

Kokeesta voi saada pisteitä 0 - 10

•    liikunnallinen osuus (esterata, vatsalihastesti, nukenkanto, käsipainotesti sekä piip-testi) 5 p
•    kirjoitusosio, jossa mitataan suomen kielen osaamista 1 p
•    haastattelu 4 p
•    terveydenhoitajan haastattelu, ei pisteitä

Soveltuvuuskoe on maksuton, ja sinulla on mahdollisuus maksuttomaan välipalaan. Ota mukaasi sisäliikuntavaatteet ja muistiinpanovälineet.
Soveltuvuuskokeen tulos selviää yhteishaun tulosten yhteydessä kesäkuun puolessa välissä. Turvallisuusalan opiskelijoilta odotetaan nuhteetonta taustaa. Viranomaisilta voidaan pyytää tarvittaessa suppea turvallisuusselvitys.

 

Terveydentilavaatimukset turvallisuusalan perustutkinnossa

 Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (329/2015) määrätyssä turvallisuusalan perustutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
- toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Haku

Peruskoulun suorittaneille 21.2.-14.3.2017
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan 15.6.2017
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 29.6.2017

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu hakutoimisto
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa