Sedu

VALMA

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Hae 23.5. - 25.7.2017 www.opintopolku.fi

Tutkinto

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus 30-60 osp

Osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Kauhajoki, Kurikka, Lapua, Ähtäri

VALMAn suorittamisesta saat kuusi (6) lisäpistettä, kun haet yhteishaussa ammatillisiin perustutkintoihin. Opintojen laajuus on 30-60 osaamispistettä.

kenelle VALMA on?

VALMA on sinulle, perusopetuksen päättänyt nuori, kun

  • haluat selkiinnyttää ajatuksiasi ammatinvalinnastasi
  • tarvitset lisää valmiuksia ammatillisista opinnoista ja koulutuksesta suoriutumiseen
  • olet vaarassa jäädä ilman koulutuspaikkaa

VALMA sopii myös Sinulle, maahan muuttanut aikuinen, jos Sinulla on tavoitteena ammatillinen perustutkinto.

VALMA-koulutus kattaa aikaisemmat Ammattistartin, Tekniikkastartin, Sedu-Spurtin (valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 1), Mavan (maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus), kotitalousopetuksen ja oppisopimuskoulutuksen ennakkojakson.

Tutustuu hyvin kaikkiin aloihin.

- Miika

Voi korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja ja saa yhteishaussa lisää pisteitä.

- Janina

Saa lisäaikaa löytää itselle sopiva ala.

- Suvi-Maria
Mitä VALMA on?

VALMA-koulutus alkaa Sedussa 1.9.2017 Seinäjoella, Lapualla ja Ähtärissä. Koulutus alkaa myös Kauhajoella tai Kurikassa sen mukaan, kumpaan on enemmän hakijoita.

Jokainen opiskelija etenee yksilöllisesti oman HOPSin mukaisesti. VALMA tarjoaa monipuolisia opiskelutapoja ja yksilöllisiä opintopolkuja. Opintojen jälkeen tai opiskelijan siirtyessä perustutkinto-opiskelijaksi, jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma jatkosuunnitelma. Opinnot ovat laajuudeltaan 30-60 osaamispistettä.

 

Pakolliset opinnot 10 osp

Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen

Lähtötasokartoitus ja orientaatio
Itsetuntemus
Oppimisen yleisvaatimukset
Koulutuksen ja ammattien tuntemus
HOPS ja jatkosuunnitelmat
Sosiaaliset taidot työelämässä
Koulutuksen ja ammattien tuntemus
Oppisopimuksen perusorientaatio

 

Valinnaiset opinnot 20-50 osp

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen  10-30 osp

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa tarvittavat taidot

Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen 10-20 osp

Syventävät työelämätaidot
Oppisopimuskoulutkseen valmentautuminen
Ammattialojen syvempi tuntemus

Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen 10-20 osp

Omien voimavarojen tunnistaminen ja oma hyvinvointi
Oma arkielämä ja asuinympäristö

Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat 0-10 osp

Vapaasti valittavat koulutuksen osat 0-5 osp

Haku

Hakuaika 23.5. - 25.7.2017 (klo 15)
VALMAan voi hakea myös joustavasti lukuvuoden aikana.
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan 4.8.2017
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 18.8.2017

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu hakutoimisto
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa