Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
VALMA-opinnot

Jokainen VALMA-opiskelija etenee yksilöllisesti oman HOKSin mukaisesti. Opintojen jälkeen tai opiskelijan siirtyessä perustutkinto-opiskelijaksi, jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma jatkosuunnitelma. Opinnot ovat laajuudeltaan 30-60 osaamispistettä.

 

Koulutuksen osa 010 osp

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiudet
 • Orientoivat opinnot
 • Itsetuntemus
 • Yleiset oppimisvalmiudet
 • Sosiaaliset taidot työelämässä
 • Koulutuksen ja ammattien tuntemus
 • Oppisopimuksen perustiedot

Koulutuksen osat 030 osp

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen  030 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa tarvittavat taidot

Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen 0–20 osp

 • Syventävät työelämätaidot
 • Oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen
 • Ammattialojen syvempi tuntemus

Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen 0–20 osp

 • Omien voimavarojen tunnistaminen ja hyvinvointi
 • Oma arkielämä ja asuinympäristö

Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat 015 osp

Vapaasti valittavat koulutuksen osat 05 osp