Sedu

KehittämishankkeetErasmus+.png

Kehittämishankkeiden rahoitus tulee Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelmasta.

Health and Safety Plus Agenda 21

Hankkeen tavoitteena on tutkia Englannin, Ranskan, Italian ja Suomen oppilaitosten työturvallisuuteen ja – terveyteen liittyviä opintoja/ohjausta rakennusalan tutkinnoissa ja alan työssäoppimispaikoilla.  Tämän tiedon pohjalta hankkeessa luodaan Health and Safety -teemasta verkko-opintomateriaali osaamisen kerryttämisen tueksi.

Tarkoituksena on luoda pohjaa opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainväliselle liikkuvuudelle. Ulkomaajaksolle lähtevällä henkilöllä on em. osaamista hankittuaan paremmat edellytykset tehdä työturvallisuuden ja -terveyden näkökulmasta menestyksekäs kansainvälinen jakso.

Verkko-oppimateriaalin tuottamisessa tehdään yhteistyötä oppilaitosten kumppaniyritysten ja opiskelijoiden kanssa, jotta materiaali olisi mahdollisimman käytännön läheistä ja vastaisi työelämän tarpeita. Panostaminen työterveyteen ja – turvallisuuteen perehdytettäessä opiskelijoita työelämään tukee oppilaitosten toiminnan laatua yritysten näkökulmasta.

Eri maiden ja kulttuurien käsitykset työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista tuottavat osaamista, joka ovat hankkeen jälkeen siirrettävissä rakennussektorilta myös muille aloille.

Budjetti: 34 680 €

Hankkeen kesto: 9/2014 - 8/2016

Yhteyshenkilö: Kirsi Lounela
 

International Forestry

International Forestry -hankkeen tavoitteena on valmentaa metsäalan opiskelijoita työelämään entistä paremmin ja osaamisperusteisemmin. Hankkeessa toimivat alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Itävallasta (HBLA für Forstwirtschaft Bruck/Mur),

Unkarista (FM Közép-magyarországi Agrár-szakképzö Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzö Iskola és Kollégium), Ruotsista (Kvinerstagymnasiet) ja Virosta (Luua Metsanduskool). Hanketta koordinoi Sedu.

Hankkeessa kehitetään International Forestry -niminen yhteinen tutkinnon osa. Tässä tutkinnon osassa halutaan tuoda esille eri maiden vahvuudet kestävän kehityksen mukaisessa metsänhoidossa ja vahvistaa näin alan koulutuksen laatua. Läheistä yhteistyötä tehdään alan yritysten ja yhdistysten kanssa, että lopputulos vastaa työelämässä edellytettävää osaamista.

Budjetti: 165 777,00 €

Hankkeen kesto: 1.9.2015- 31.8.2017

Yhteyshenkilöt: Kirsi Lounela, Özerk Göker, Jorma Tukeva
 

E4s

Erasmus+ for Security on Sedun koordinoima turvallisuusalan kehittämishanke, jossa partnerit Hollannista, Unkarista, Irlannista ja Iso-Britanniasta.

Hankkeen kesto: 1.9.2016- 31.8.2018

Yhteyshenkilö: Timo Paakkanen

Blende-N-d Branding: Die Spur stimmt!

Hankkeen tavoitteena on kansainvälisten ulottuvuuksien lisääminen kielikoulutukseen. Hanke pyrkii luomaan  opiskelijoille paremmat työllistymismahdollisuudet Euroopassa ja kansainvälisellä tasolla. Hankkeessa keskitytään ”blended learning” –menetelmään englannin kielen opiskelussa, sosiaalisia verkostoitumismenetelmiä ja web 2.0 -sovelluksia hyödyntäen. Hankkeessa opiskelijat halutaan tutustuttaa henkilöbrändin rakentamisen menetelmään, jolla on yhä suurempi merkitys työnhakumarkkinoilla. Lisäksi CLIL (content and language integrated  learning) -menetelmää hyödynnetään monikansallisessa online-luokkahuoneoppimisessa.

Hankkeessa yhteistyötä on tehty mm. eTwinningiä apuna hyödyntäen. Tutustu hankkeen toimintaan nettisivuilla https://twinspace.etwinning.net/14959, joista löytyvät hankkeen tapaamiset kuin tuotteetkin ( https://twinspace.etwinning.net/14959/pages/page/147596).

Hankkeen koordinaattori on Saksasta. Sedun lisäksi partnereita on Unkarista, Virosta ja Turkista.

Sedun budjetti: 23 125,00 €

Hankkeen kesto: 1.9.2015- 31.8.2017

Yhteyshenkilöt: Özerk Göker

Sedu on the move --- Passion for profession

Ask more

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa