Sedu

Opiskelijaliikkuvuushankkeet

Opiskelijaliikkuvuushankkeiden rahoitus tulee Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelmasta.Erasmus+.png

   

South Ostrobothnia Works - SOWorks

Hankkeessa eteläpohjalaiset ammatillisen koulutuksenjärjestäjät muodostavat verkoston kansainvälisen opiskelija- ja henkilökunnan vaihtojen tekemiseksi. Hanketta koordinoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja partnereita ovat Suupohjan ammatti-instituutti, Järviseudun ammatti-instituutti, Suomen Yrittäjäopisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto ja Lapuan kristillinen opisto. Osa toimijoista on kokeneita ja omaa laajat yhteistyöverkostot, osa toimijoista on käynnistämässä kansainvälistä liikkuvuutta.  Verkoston myötä verkoston oppilaitokset pystyvät jakamaan osaamista keskenään.

Hanke pohjautuu Sedun aiemmissa ECVET-liikkuvuushankkeissa  (Sedutop, Sedutop II, Sedutop III, Seduworks) ja Transfer of Innovation -hankkeissa (Developing ECVET in Practice) tehtyyn kehittämistyöhön. Tällä hankkeella haetaan myös konkreettista alueellista vaikuttavuutta näiden hankkeiden tuloksille. Kaikissa oppilaitoksissa kansainvälinen osaaminen ymmärretään keskeisenä osaamistarpeena työelämässä. Hanke saavuttaa tavoitteensa, jos sen päättyessä kaikissa verkoston oppilaitoksissa tapahtuu kansainvälistä työelämän tarpeisiin vastaavaa kansainvälistä liikkuvuutta ECVET-periaattein.

Hankkeessa toteutetaan 102 nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen tutkinto-opiskelijan ulkomaan työssäoppimisjaksoa sekä opettajien, kouluttajien ja yrittäjien täydennyskoulutusjaksoa. Yhteistyömaina ovat Itävalta, Tanska, Viro, Tsekki, Ranska, Saksa, Unkari, Italia, Malta, Hollanti, Irlanti, Puola, Slovenia, Espanja, Portugal ja UK. Opiskelijoiden jaksot kestävät 4-8 viikkoa. Poikkeuksena ovat ammattistartin kahden viikon jaksot. Opettajien/kouluttajien/yrittäjien jaksot kestävät kolmesta päivästä kahteen viikkoon.

Budjetti: 161 799 €
Hankkeen kesto: 1.6.2015 - 31.5.2017
Yhteyshenkilöt: Kirsi Lounela, Juha Riippi

Henkilökunnan vaihto Espanjaan 2015: Raportti Espanja 2015 .pdf

 

FRESH

FRESH-hankkeen (Forwarding and Recognizing Student’s Skills Through ECVET) taustalla on HyväOlo-verkosto, johon kuuluu seitsemän koulutuksen järjestäjää: Lapin ammattiopisto (LAO, Rovaniemi), Omnia (Espoo), Koulutuskeskus Sedu (Seinäjoki), Ylivieskaa ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto (Sampo, Lappeenranta), Vaasan ammattiopisto(VAO) ja Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (Kpedu, Kokkola.) Verkosto on toiminut ja toteuttanut yhdessä useita LDV ja LDV-Vetpro hankkeita vuodesta 2002. Hanketta koordinoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/Koulutuskeskus Sedu.

Tavoitteena on EU-komission ECVET-järjestelmään liittyvien asiakirjojen käyttöönotto (Learning Agreement, osaamisen kuvaaminen ) ja Hyvä Olo- verkoston jäsenoppilaitosten käytänteiden kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää e-Taitava opiskelijan ohjaus- ja itsearviointi työkalua ja tutustuttaa verkoston oppilaitokset sen käyttöön.

Hankkeessa liikkuvat sekä opiskelijat että henkilökunta. Vaihtojaksolle voivat hakeutua lähihoitaja-, parturi-kampaaja-, kauneusalan- ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen opiskelijat. Yhteistyömaina ovat Viro, Italia, Espanja, Malta, Kreikka, Espanja, Slovenia, Irlanti, Englanti ja Ruotsi.

Budjetti: 119 532 €
Hankkeen kesto: 1.6.2015 - 31.5.2017
Yhteyshenkilö: Terhi Haapala
 

 

Naturi WAB

Naturi WAB on liikkuvuushanke, jossa on mukana 6 luonnonvara- ja ympäristöalan oppilaitosta. Hanketta koordinoi Ylä-Savon ammattiopisto. Hankkeessa halutaan kehittää opiskelijoiden kansainvälistä osaamista ja erityisesti ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista osaksi opiskelijan tutkintoa.

Hankkeen kesto: 1.6.2015 - 31.5.2017
Yhteyshenkilö: Juha Riippi
 

Seduworks                                       

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Erasmus+ rahoitusohjelmasta rahoitettava Seduworks -hanke mahdollistaa yhteensä 122 ulkomaanjaksoa. Vaihtoon voivat hakeutua sekä opiskelijat että henkilökunnan edustajat. Ulkomaan jaksojen kestoista ja kohdemaista saa lisätietoja Sedun kansainvälisistä palveluista sekä yksikköjen kansainvälisyysvastaavilta. Muutoksena aiemman rahoitusohjelman hankkeisiin on, että myös vastavalmistuneet voivat osallistua jaksoille. Ulkomaan jakson on käynnistyttävä ennen kuin valmistumisesta on kulunut vuosi.

Budjetti: 188 718 euroa

Hankkeen kesto: 6/2014 - 5/2016

Yhteyshenkilö: Kirsi Lounela

 
Crafts ’n’ Skills

Crafts ’n’ Skills –hankkeen apurahat on suunnattu käsi- ja taideteollisuusalan, sisustus- ja pintakäsittelyalan sekä visuaalisen alan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille. Hankkeessa ovat mukana myös aikuisopiskelijat.
 
Hankkeessa järjestetään opiskelijoille työssäoppimisjaksoja ulkomailla. Kohdemaita ovat Ranska, Iso-Britannia, Espanja, Irlanti, Saksa Italia ja Unkari. Ulkomaanjaksot ovat 4-12 viikon mittaisia. Hanketta toteuttaa Taitumo-verkosto, joka on toteuttanut kolme liikkuvuushanketta vuosina 2008-2013. Hankkeen koordinaattorina toimii Vantaan ammattiopisto Varia.

Taitumo-verkoston yhteistyökumppanit niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla ovat pitkään tehneet yhteistyötä ja valituilla kumppaneilla on erinomaiset työelämäyhteydet.

Hankkeen kesto: 6/2014 - 5/2016

Yhteyshenkilöt: Kari Keskitalo

 

Sedu on the move --- Passion for profession

Ask more

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa