Sedu

VerkostohankkeetOPH rahoittama hanke

 
Sedun kv-verkostohankkeet ovat Opetushallituksen rahoittamia.
 

Be prepared (OPH)

Hankkeen tavoitteena on koota ammatillisten koulutuksenjärjestäjien kokemuksia opiskelijoiden ulkomaanjaksoilla kohtaamista ongelmista ja haasteista. Hankkeessa kootaan tapauskuvauksia ja esimerkkejä haastavista tilanteista sekä kehitetään ja kuvataan niiden ratkaisuksi löydettyjä toimintamalleja.
Tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden, kv-yhteyshenkilöiden ja ohjaavien opettajien valmiuksia ongelmatilanteissa toimimiseen ja tilanteiden jälkihuoltoon.
Hankkeessa tuotetaan materiaalia, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kansainvälisyyskoordinaattoreiden perehdytyksessä ja opiskelijoiden ulkomaanjaksojen valmennuksessa.

Sedu koordinoi hanketta.

Hankkeen kesto: 5/2015 - 12/2016
Yhteyshenkilöt: Juha Riippi, Özerk Göker
 

Intia-verkosto (OPH)

Intia-verkoston tavoitteena on lisätä opettajien, opiskelijoiden ja yritysten tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista sekä kehittää opetuksen ja oppimisen yhteistyömahdollisuuksia monialaisessa yhteistyöverkostossa. 
Sedu on ollut mukana verkostossa vuodesta 2010 lähtien. Hanke mahdollistaa sekä opiskelija- että opettajaliikkuvuutta.

Hankkeen kesto: 6/2015 - 12/2016
Yhteyshenkilö: Kari Keskitalo
 

Keva-verkosto (OPH)

KEVA-verkoston toiminnan tavoitteena on kehitysyhteistyöhön, globaalikasvatukseen ja vapaaehtoistyöhön liittyvän osaamisen lisääminen ammatillisessa koulutuksessa. Hanke mahdollistaa sekä opiskelija- että opettajaliikkuvuutta Ugandaan, Nepaliin ja Tansaniaan.

Hanketta koordinoi Helsingin Diakoniaopisto.
Hankkeen kesto: 6/2015 - 12/2016
Yhteyshenkilöt: Terhi Haapala

Sedu on the move --- Passion for profession

Ask more

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa