Sedu

YHTEISTYÖKUMPPANI

Sedu tekee läheistä kansainvälisyyteen liittyvää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyö alueen yritysten kanssa on luontaista, sillä Seduun saapuu vuosittain kymmeniä vaihto-opiskelijoita jotka sijoitetaan työssäoppimaan yrityksiin. Työelämän kanssa toimitaan myös erilaisissa kehittämishankkeissa.

Myös muut koulutuksen tarjoajat toimivat Sedun kumppaneina erilaisissa yhteistyöhankkeissa, niin maakunnallisella kuin kansallisellakin tasolla. Lisäksi Sedulla on oppilaitos- ja yritysyhteistyökumppaneita 18 Euroopan maassa.

KANSAINVÄLISET HANKKEET

Sedun kansainväliseen toimintaan liittyvät liikkuvuushankkeiden (ulkomaan vaihtojaksot) lisäksi erilaiset kehittämishankkeet. Sedu koordinoi ja on mukana hankkeissa, joissa esimerkiksi kehitetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ulkomaanjaksojen mahdollisiin kriisitilanteisiin valmentautumista. Työturvallisuuden kehittämistä jatketaan tänäkin lukuvuonna yhdessä kansainvälisen verkoston kanssa.

Lue lisää Sedun kansainvälisestä hanketoiminnasta

KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA NUMEROIN

Faktat tiskiin, olemme kansainvälisiä! Vuosittain meiltä lähtee vaihtoon reilusti yli sata opiskelijaa. Lisäksi myös Sedun henkilökunta kehittää osaamistaan ulkomaan työelämäjaksoilla. Sedu on harvinainen ammatillinen koulutuksentarjoaja myös siinä, että meille saapuu kutakuinkin yhtä paljon vaihto-opiskelijoita ja -opettajia kuin mitä täältä lähtee!

Liikkuvuustilastomme tutuksi

LAADUN TAE

Sedu on toteuttanut laadukkaita vaihtojaksoja jo parinkymmenen vuoden ajan. Sen ansiosta Sedulle myönnettiin 30.9.2015 ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja (Erasmus+ VET Mobility Charter). Liikkuvuusperuskirja myönnettiin niille ammatillisille oppilaitoksille, jotka CIMOn arvion mukaan toteuttavat opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuutta laadukkaasti organisaation kansainvälisyysstrategian mukaisesti ja joilta löytyy vähintään kolme erinomaisella arviolla loppuun vietyä kansainvälisen liikkuvuuden hanketta.

SOWORKS -HANKE

South Ostrobothnia Works -hankkeessa Sedun kumppaneina ovat Suupohjan ammatti-instituutti, Järviseudun ammatti-instituutti, Lapuan kristillinen opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto sekä Suomen Yrittäjäopisto.

Erasmus+ -rahoitteinen hanke mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälisten vaihtojen järjestämisen.

Lue lisää SOWorksistä

YHTEISTYÖTÄ SEDUN KANSSA?

Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan hankekumppaneinamme tai tarjoamaan työssäoppimispaikkaa kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Esimerkkinä yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä on syksyllä 2015 käynnistynyt International Forestry, jossa kehitetään kansainvälinen tutkinnonosa, jolla pyritään saamaan opiskelijoiden osaaminen vastaamaan yhä paremmin työelämän edellyttämiin tarpeisiin.

Etsimme myös perhemajoituspaikkoja 2-8 viikon mittaisille vaihtojaksoille. Ottamalla vaihto-opiskelijan kotiisi asumaan, saatte tuulahduksen kansainvälisyyttä perheen arkeen. Olethan yhteydessä kansainvälisyystoimistoomme mikäli olet kiinnostunut tarjoamaan kotimajoitusta.

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa