Sedu

Opiskelijan oma polku

Sedussa opiskelija voi valita monipuolisesta tarjonnasta ja rakentaa opintopolkuaan joustavasti ja yksilöllisesti. Osaamista voi laajentaa myös valitsemalla tutkinnon osia muista perustutkinnoista.

otsikko_opiskelijan_oma_polku.png

Opiskelija saa Oma polku -toteutuksen suorittamisesta merkinnän tutkintotodistukseensa, kun suorituksen laajuus on vähintään 15 osaamispistettä. Oma polku -toteutus muodostuu yksilöllisesti jokaisen opiskelijan kohdalla. Opiskelu tapahtuu monenlaisissa oppimisympäristöissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Katso, miten Suvi opiskelee omaa polkuaan.

Huippuosaajan oma polku
auttaa saavuttamaan korkeita ammatillisia tavoitteita.
Jatko-opintojen oma polku
rakentuu opiskelijan jatko-opintosuunnitelmien mukaisesti. Opiskelija voi vahvistaa valmiuksiaan jatkaa opintoja ammatillisen perustutkinnon jälkeen esimerkiksi ammattikorkeakoulussa. Ammatillisen perustutkinnon lisäksi on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja.
Urheilun oma polku
Jos olet urheileva opiskelija, sinun kannattaa valita tämä polku opintoihisi.
Kansainvälisyyden Oma polku
kartuttaa kansainvälisyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja osaamista sekä tukee aktiivista kansalaisuutta ja yleisiä työelämävalmiuksia.
Tapahtumatuottamisen Oma polku
tarjoaa valmiudet toimia tapahtumanjärjestäjänä.
Yrittäjyyden Oma polku
antaa mahdollisuuden oppia käytännönläheisesti, yhdessä tehden ja yrittäjyyttä harjoitellen esimerkiksi osuuskunnassa tai NY-yrityksessä.

Oma polku -taulukko ja tukimateriaali löytyvät intrasta: http://intra.epedu.fi/Henkilokunta-Sedu/Opetus-ja-tutkinnot/Opetussuunnitelmat

Oma polku -peli

sulo_peli_banner_480x150_2014.png

Osaamistarjotin

banner_osaamistarjotin_170x60.jpg

Opiskelijoiden ja yrittäjien kohtaamispaikassa opiskelijoilla on loistava mahdollisuus tuoda esiin omaa osaamistaan. Samalla myös yritykset löytävät mahdolliset osaajansa.

Lue lisää

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa