Sedu

Ammatilliset opinnot

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä ja opinnot kestävät enintään 3 vuotta. Ylioppilailla tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneilla opiskeluaika on osaamisen tunnustamisen ansiosta noin 2 vuotta. Opiskelijan vuodessa saavuttama osaaminen vastaa 60 osaamispistettä.

Jokaiseen tutkintoon sisältyy vähintään 30 osaamispistettä (osp) työssäoppimista, jonka voi osittain suorittaa myös ulkomailla. Tänä aikana sinun on mahdollista rakentaa verkostoa työelämään ja saada ehkä ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen työssäoppimispaikastasi.

Tutkinnot uudistuivat 1.8.2015. Opintoviikoista siirryttiin osaamispisteisiin. Ajan sijaan mitataan osaamista. (Osaamispiste, engl. ECVET point)

Tutki uusi Sedun Hakijan opas 2018

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp (osaamispistettä)

 • Tutkinto- ja osaamisalakohtaisia opintoja
 • Työtä työsaleissa ja ammattiin liittyvää teoriaa
 • Työssäoppimista työpaikoissa
 •  Valinnaisia opintoja

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

  Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

 • Äidinkieli, suomi, pakollinen 5 osp
 • Ruotsi, pakollinen 1 osp
 • Englanti, A-kieli, pakollinen 2 osp
 • Valinnaisia opintoja 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp

 • Matematiikka, pakollinen 3 osp
 • Fysiikka ja kemia, pakollinen 2 osp
 • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen 1 osp
 • Valinnaisia opintoja 3 osp

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp

 • Yhteiskuntataidot, pakollinen 1 osp
 • Työelämätaidot, pakollinen 1 osp
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen 1 osp
 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, pakollinen 2 osp
 • Valinnaisia opintoja 3 ov

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp

 • Valinnaisia opintoja 7 osp (esim. Taide ja kulttuuri, Psykologia)

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

 

Tutkinnon osien osaamispisteet määräytyvät sen mukaan, kuinka kattavaa osaamista niihin sisältyy, kuinka vaikea osaaminen on omaksua ja kuinka merkittävästä osaamisesta on kyse suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

  kenkasarja_vaaka_02.png

  Hankit ammattitaidon ja yhteyden työelämään jo opiskeluaikana.

  Sinä valitset

  Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS

  Mikäli sinulla on aiempia opintoja tai muita suoritettuja kursseja peruskoulun jälkeen, sinulle voidaan laatia HOPS. Opiskelet silloin yksilöllisen ohjelmasi mukaan. HOPS laaditaan yhdessä opiskelijan, opinto-ohjaajan ja luokanvalvojan/ryhmänohjaajan kanssa.

  Perusopetuksen jälkeisiä opintoja ja työelämässä tai harrastuksissa hankittua osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan (hyväksiluetaan), kunhan osaaminen vastaa ammatillisen perustutkinnon tavoitteita.

  Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa on käytännönläheistä. Opiskeluun kuuluu myös teoriaopintoja niin ammatillisissa tutkinnon osissa kuin yhteisissa tutkinnon osissa.

   

  Erityisopiskelijalle HOJKS

  Erityisopiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS, jonka mukaan hän etenee opinnoissaan. HOJKSia päivitetään määrävälein.

  Ammatillinen koulutus on monipuolinen väylä työelämään tai jatko-opintoihin.

  Opintoja voi suorittaa myös verkossa.
   
  Voit suorittaa kaksi tutkintoa: ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon

  Saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.


  Arviointi

  Tutkintotodistus koostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta.  Toisen asteen ammatillisissa opinnoissa käytetään kolmiportaista arviointiasteikkoa kiitettävä (K3), hyvä (H2) ja tyydyttävä (T1).

  Opinnot on suoritettava hyväksytysti. Jos suoritus hylätään, sinulle tarjotaan mahdollisuus opintosuorituksen uusintaan. Osaamista verrataan opintokokonaisuuden pohjalta laadittuihin arvioinnin kriteereihin.

  Näet omat arvosanasi WinhaWillen opiskelijasivuilta, joille saat tunnukset opintojen alkaessa.

  Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

  Osaamisen tunnustamisella sinulle voidaan lukea hyväksi ja korvata pakollisia, valinnaisia tai vapaasti valittavia tutkinnon osia. Sinun tulee hakea muualla suorittamiesi opintojen tai muutoin hankkimasi osaamisen arvioimista ja tunnustamista. Hakemus tulee tehdä riittävän ajoissa ennen mainittujen opintojen tai tutkinnon osien alkamista. Sinun tulee esittää osaamisen arvioinnin edellyttämä selvitys opinnoistasi ja osaamisestasi.

  Lisätietoja osaamisen tunnustamisesta saat omalta opinto-ohjaajaltasi ja Intrasta.

  Jatko-opintokelpoisuus

  Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettu perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi mille alalle tahansa ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin siten kuin yliopisto sen määrittelee.

  Sinä hyödyt Sedun verkostoista
  156-Ammattiosaaja_banner_140x350.png
  banner_opinlakeus_2011.png
  ep_uakatemia_2011.png

  Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

  Hae nyt Kysy neuvoa