Sedu

Opiskelun tueksi

Voit valita ja kulkea oma tiesi. Tältä sivulta löydät eri vaihtoehtoja oman polkusi toteuttamiseen.


Hyvä uusi opiskelija!

Ammatillisen koulutuksen vetovoima on hyvä, ja opiskelupaikan saaminen on hieno voitto! Pidä siis kiinni saavutuksestasi. Parhaiten etenet opinnoissasi, kun asetat itsellesi tavoitteita ja noudatat yhdessä laadittuja toimintaohjeita. Muista opintojen ohella huolehtia kunnostasi ja hyvinvoinnistasi mm. hyvien harrastusten kautta. Tätäkin toimintaa myös Sedu osaltaan tukee.

Ole aktiivinen. Ota asioista selvää, tutustu nettisivuston ja Intran sisältöön. Yksikössäsi sinua opastavat koulutuspäällikkö, alasi opettajat, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, opintotoimisto ja yksikön muu henkilökunta. Tutoropiskelijoilta saat myös käytännön neuvoja ja vertaistukea. Kysy neuvoa ja apua myös silloin, jos kohtaat vaikeuksia joko opinnoissasi tai muuten.

Toimi myös tukena ja apuna ryhmäsi muille opiskelijoille. Yhdessä saamme aikaan enemmän.


Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa