Sedu

Opetukseen osallistuminen

Edellytämme sinulta säännöllistä ja täsmällistä osallistumista opetukseen. Tämä osaltaan valmistaa sinua työelämän asettamiin vaatimuksiin. Voit olla poissa vain sairauden tai perustellun ja hyvissä ajoin ennalta sovitun syyn vuoksi. Kirjallisesta kokeesta tai kokeeseen verrattavasta arviointitilanteesta et voi olla poissa ilman terveydenhoitajan tai lääkärin todistusta. Opiskelija on vastuussa opintojensa etenemisestä ja kaikki poissaolot on selvitettävä. Opiskelijan velvollisuus osallistua opetukseen on kirjattu lakiin ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630

Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630:

34 § Opiskelijan velvollisuudet
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
Perustellusta ja hyvissä ajoin ennalta sovitusta syystä opiskelija voi saada luvan olla poissa opetuksesta. Lupa on anottava etukäteen. Yksittäinen opettaja voi myöntää luvan poissaololle omien tuntiensa osalta ja ryhmänohjaaja enintään yhden päivän osalta. Koulutuspäällikkö päättää yhtä päivää pidemmät poissaolot.

Sairastuminen

Sairastumisesta sinun on ilmoitettava aina ja viipymättä ryhmänohjaajalle esim. tekstiviestillä tai sähköpostilla. Mikäli olet poissa koulusta 1-3 päivää, sinun tulee kouluun palattuasi toimittaa ryhmänohjaajalle huoltajan allekirjoittama todistus. Lomakkeen löydät tältä sivulta ja opiskelijaintrasta (opinnot – lomakkeet). 18 vuotta täyttänyt opiskelija voi allekirjoittaa todistuksen itse. Terveydenhoitaja voi myös allekirjoittaa todistuksen, jos pystyt käymään hänen vastaanotollaan sairastuessasi. Yli kolme päivää kestävästä sairaudesta on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Ilmoita asiasta opettajille, joiden tunneilta on poissaoloja, ja toimita todistus ryhmänohjaajalle. Toistuvissa sairauspoissaoloissa opiskelija ohjataan opiskeluterveydenhuoltoon. Jos jäät opinnoissa jälkeen sairausloman vuoksi, olet oikeutettu tukiopetukseen. Lisää tietoa saat ryhmänohjaajaltasi tai opinto-ohjaajaltasi.

Ennakkoon tiedossa olevat poissaolot

a. lomamatkat

Opiskelijan on ensisijaisesti sijoitettava lomamatkansa koulun loma-aikoihin. Perustellusta syystä lomamatkan aikaista poissaoloa voi anoa etukäteen koulutuspäälliköltä poissaoloanomus/päätös -lomakkeella. Lupa myönnetään pääsääntöisesti kerran opintojen aikana. Koulu ei ole vastuussa opiskelijan opintojen etenemisestä lomamatkan aikana, eikä opiskelija ole oikeutettu tukiopetukseen.

Korvaava tehtävä sovitaan opettajan kanssa, mutta opiskelija ottaa itse vastuuta tehtävän ehdottamisesta ja kirjaa ehdotuksensa myös poissaoloanomukseen.

b. koulun edustustehtävät

Opiskelija voi olla edustamassa koulua esim. tutortehtävissä, messuilla, Saku ry:n urheilu- tai kulttuurikisoissa tai Taitaja-kisoissa. Opiskelu on aina etusijalla, mutta poissaoloon suhtaudutaan myötämielisesti, ellei se haittaa opiskelua. Opiskelijan on selvitettävä poissaolon aikana opetetut asiat ja huolehdittava niiden oppimisesta. Esim. poissaolon aikana tehdyt harjoitustehtävät yms. on tehtävä, mutta poissaoloa ei tarvitse korvata tunti tunnilta.

c. urheiluun tmv. liittyvät poissaolot

Jos opiskelija on urheiluakatemiassa, hänellä on oikeus käydä akatemian harjoituksissa, ellei se haittaa opiskelua. Heikko opintomenestys voi estää akatemiaan osallistumisen. Opiskelijan HOPSiin kirjataan, miten hän suorittaa opintonsa. Opiskelijalla on myös oikeus tukiopetukseen tarvittaessa. Ulkomaille tai kotimaahan kohdistuvat pidemmät leirit yms. aiheuttavat paljon poissaoloja, ja niihin opiskelija anoo etukäteen koulutuspäälliköltä luvan poissaoloanomus-päätös –lomakkeella. Koulutuspäällikkö voi myöntää luvan harkintansa mukaan.

d. autokoulu

Kun opiskelija ilmoittaa asianmukaisesti etukäteen, hän voi osallistua kouluaikana liukkaan kelin ajo-opetukseen ja ajokokeeseen (”inssiin”), jos näitä ei saa sovittua kouluajan ulkopuolelle. Poissaolon aikana tehdyt harjoitustehtävät ym. on tehtävä. Muita poissaoloja autokoulun takia ei hyväksytä.

Poissaolo työssäoppimisen aikana

Työssäoppimisen aikana sinun on ilmoitettava poissaolostasi myös työpaikkaohjaajalle ryhmänohjaajan lisäksi. Poissa voi olla 1-3 päivää omalla ilmoituksella, pidemmistä poissaoloista on hankittava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Mikäli työpaikka niin vaatii, todistus on oltava kaikilta poissaolopäiviltä.

Kaikki opiskelijan poissaolot kirjataan opiskelijahallintojärjestelmä Wilmaan, ja huoltaja voi seurata niitä omilla tunnuksillaan tietokoneen nettiselaimella tai matkapuhelimella mobiililiittymän kautta. Ryhmänohjaaja seuraa poissaolojen määrää ja ilmoittaa niistä tarvittaessa alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalle.

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa