Sedu

Tukena opinnoissasi

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja on tukenasi kaikissa opiskelun vaiheissa. Jokaiseen tutkintoon sisältyy opinto-ohjausta, ja sen lisäksi sinulla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opinto-ohjaajalta saat tietoa myös jatko-opintomahdollisuuksista ja työllistymisestä.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelijana

  • osaat toimia opiskeluyhteisössä ja suunnitella opintojasi
  • sitoudut opiskeluun
  • tiedät, mitä opintoja tutkintoon sisältyy ja tunnet valinnanmahdollisuudet
  • osaat seurata opintojen etenemistä ja suoritusten kertymistä sekä tarvittaessa hakea apua opintojen suunnitteluun
  • opit hakemaan työtä tai jatko-opiskelupaikkaa - myös ulkomailta.

Opinto-ohjaajien yhteistiedot löydät täältä.
Monelle opiskelijalle tai hänen kotiväelleen opinto-ohjaaja voi olla jo tuttu perusasteen vanhempainilloista tai messuilta. Koulutuskeskus Sedun opot tekevät tiivistä nivelvaiheyhteistyötä yläkoulujen kanssa.

Koulutuskeskus Sedussa pinto-ohjaajat ohjaavat opiskelijoita sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Kaikissa opetuspisteissä on vähintään yksi opinto-ohjaaja, isoissa opetuspisteissä useampia.

Kaikkien opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät tästä.

Ryhmänohjaaja

Jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaaja, jonka puoleen voit kääntyä, kun tarvitset tukea ja neuvoja opintojesi kaikissa vaiheissa. Ryhmänohjaajasi perehdyttää sinut opetussuunnitelmaan, talon käytäntöihin ja keskeisimpiin asioihin ammattiin opiskelussa.

Yhdessä ryhmänohjaajasi ja opinto-ohjaajasi kanssa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja seuraat sen toteutumista. Ryhmänohjaaja pitää tarvittaessa yhteyttä opiskelijoiden huoltajiin ja muihin yhteystyötahoihin. Ryhmänohjaajan kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Ammattiohjaajat

Koulutuskeskus Sedun eri opetuspisteissä työskentelee ammattiohjaajia. Ammattiohjaaja ohjaa opiskelijoita oppitunneilla, käytännön työtehtävissä sekä yksilöllisesti rästipajoissa ja Jeesituvilla. Ammattiohjaaja ohjaa opiskelijaa erityisesti silloin, kun opiskelu on jostain syystä vaikeaa tai opiskelijalla on hylättyjä kursseja.

Koulutusaloista ja opiskelijoiden yksilöllisistä ohjaustarpeista johtuen, ammattiohjaajien työnkuvat ovat erilaisia eri opetuspisteissä. Ammattiohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä opettajien, opiskelijahuoltohenkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Eri opetuspisteiden ammattiohjaajan tavoitat esimerkiksi sähköpostilla etunimi.sukunimi@sedu.fi

 

Lisä- ja tukiopetus

Mikäli sinulla on vaikeuksia oppimisessa tai olet jäänyt opinnoissasi jälkeen esim. sairauden takia, sinulla on tarvittaessa mahdollisuus saada lisä- tai tukiopetusta. Keskustele asiasta opettajasi, ryhmänohjaajasi, opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa.

Erityisopetus

Jos oppiminen on vaikeaa useassa oppiaineessa, opiskelija voi saada enemmän tukea ja lisäopetusta. Silloin tehdään myös HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Tällöin on kyse erityisopetuksesta. Erityisopetuksen tarpeesta voi keskustella esim. ryhmänohjaajan, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

Opintotoimisto

Yksikkösi opintotoimistosta saat apua opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa. Opintotoimiston puoleen voit kääntyä, kun tarvitset esimerkiksi opiskelutodistuksen tai opintosuoritusotteen. Opintotoimistosta saat tietoa opinto- ja koulumatkatuesta. Ilmoita opintotoimistoon välittömästi, kun yhteystietosi muuttuvat.

 

KELAn tuet

Koulumatkatuki

Koulumatkatuen maksaa Kela, kansaneläkelaitos, ja hakemus jätetään opetuspisteen opintotoimistoon. Hakemus tehdään aina lukuvuodeksi kerrallaan. Koulumatkatukea maksetaan enintään 9 kuukaudelta lukuvuodessa. Mikäli koulumatkaasi tulee muutoksia, sinun tulee täyttää uusi hakemus.

Koulumatkatuki myönnetään opiskelijalle, jonka yhdensuuntainen päivittäinen koulumatka on vähintään 10 km ja koulumatkan kustannukset ylittävät asetuksella säädettävän euromäärän. Opiskelijan maksettavan omaosuuden saat selville opintotoimistostasi tai Kelan verkkosivuilta. Mikäli yhdensuuntainen koulumatka on yli 100 km, saat tukea kuitenkin vain 100 km:n mukaan.

 

Opintotuki

Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikainen toimeentulosi. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain pankkitilillesi.

Mikäli saat lapsilisää, voit saada opintorahaa vasta 17 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos kuitenkin asut itsenäisesti alle 17-vuotiaana, niin sinulle voidaan tietyin edellytyksin myöntää asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.

Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon vanhempiesi tulot, mikäli olet perheetön alle 20-vuotias. Tässä tapauksessa vanhempiesi tulot voivat alentaa opintorahaa tai estää sen myöntämisen. Sinun omat tulosi voivat myös vaikuttaa oikeuteen saada opintorahaa.

Opintolaina on laina, jonka voit hakea valitsemastasi pankista sen jälkeen, kun sinulle on myönnetty opintolainan valtiontakaus. Koska valtio takaa opintolainan, lainalle ei tarvita muuta vakuutta. Opintolainan takaisinmaksu alkaa useimmiten opintojen päätyttyä.

Työssäoppimisjaksolle voidaan myöntää opintotuki, mutta palkka työssäoppimisjaksolta voi estää opintorahan saamisen.

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa