Sedu

Tukena opinnoissasi

Opiskeluhuollon palvelut

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoon sisältyvät opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuollon painopiste on ennaltaehkäisyssä ja koko oppilaitosyhteisöä tukevassa yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuollon toimijoilla on kaikilla vaitiolovelvollisuus. Opiskeluhuollon palvelut pohjautuvat opiskelijan suostumukseen.

Oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat mm. opinto-ohjaajat, erityisopettajat, opettajat, ammattiohjaajat.

Opiskeluhuollon toimijoiden yhteystiedot löytyvät opetuspisteiden sivuilta.

Lääkäri

Opiskeluterveydenhuoltoa toteuttaa lääkäri. Lääkärin vastaanotolle varataan aika opetuspisteen terveydenhoitajan kautta. Opiskeluterveydenhuollon alaiset lääkäripalvelut ovat alle 18-vuotiaille opiskelijoille maksuttomia. Sen jälkeen osa palveluista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.

Ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna on lääkärintarkastus, ellei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä.

 

Psykologi

Opiskelijapsykologin tehtävänä on tukea opiskelijoita hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Opiskelijapsykologin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti jaksamisestasi tai mieltäsi painavista asioista. Terveydenhoitajasi kertoo tarvittaessa oman opiskelupaikkakuntasi psykologipalveluista.

 

Kuraattori

Yksikkösi kuraattorin puoleen voit kääntyä erilaisissa opiskeluun tai henkilökohtaisiin ongelmiin liittyvissä asioissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattori pitää tarvittaessa yhteyttä ryhmänohjaajan ohella huoltajaasi ja muihin yhteystyötahoihin.

Vastuukuraattorina toimii
Anna-Kaija Isoniemi, p. 040 868 0620

Kuraattorien yhteystiedot löytyvät opetuspisteiden sivuilta.

 

Kriisivalmius

Jos sinua kohtaa jokin onnettomuus, menetys tai jokin muu elämäsi kriisitilanne, ota yhteyttä ryhmänohjaajaasi tai opiskelijahuoltoryhmän jäseniin.

Terveydenhoitaja

Jokaisessa Sedun opetuspisteessä toimii terveydenhoitaja, jonka vastaanotolle voit mennä oma-aloitteisesti kaikissa terveyttäsi ja hyvinvointiasi koskevissa asioissa. Häneltä saat tietoa opiskelupaikkakuntasi lääkärivastaanotoista ja terveyskeskuksen palveluista. Opiskelijana sinulla on mahdollista käyttää opiskelupaikkakuntasi palveluita mutta myös oman kotikuntasi palveluita.

Ammatillisessa koulutuksessa sinulla on ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus.

Varaa aikasi Seinäjoen Sedu-terkkareilta sähköisesti

Varaa aika opiskeluterveydenhoitajalle sähköisesti linkistä https://www2.terveytesi.fi/public/seinajokitkcbs
Ajan varaamista varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Opiskeluterveydenhuolto Seinäjoella

Terveydenhoitajalta saat apua ja ohjausta oman elämäntilanteesi, elämäntapojesi ja voimavarojesi kartoittamiseen mm.

 • ravitsemus, liikunta, uni,tupakoinnin lopettaminen
 • mielenterveys ja päihteet
 • seksuaaliterveysneuvonta
 • rokotukset
 • ongelma - ja kriisitilanteet
 • perussairauksien seurannan, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu opiskelun ajaksi.
 • kuntoutus- ja tukitoimien selvittäminen

Opiskelijoiden terveydenhuoltoon sisältyvät opetuspisteiden sijaintipaikkakunnan järjestämät kansanterveyslain mukaiset palvelut. Niitä ovat

 • terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot
 • suun terveydenhuolto
 • äitiysneuvola- ja ehkäisypalvelut
 • psykologipalvelut

 

Opiskeluhuoltoryhmä

Koulutuskeskus Sedulla on yksi yhteinen opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita eri toimijoista (lääkäri, kuraattori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, ammattiohjaaja, asuntolatyöntekijähallinnon edustaja). Ryhmä muodostaa opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijaryhmän, joka määrittelee yhtenevät linjaukset Sedun yksiköiden opiskeluhuoltotoiminnalle.

 

Sen lisäksi yksikössäsi toimii opiskeluhuoltoryhmiä, pedagogisen tuen ryhmiä, joita muodostetaan tarvittaessa. Ryhmiin kuuluvat vaihtelevasti opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja, tarvittaessa erityisopettaja ja opettajien edustaja, koulutuspäällikkö, asuntolan työntekijä asuntolan asioita käsiteltäessä, sekä asian niin vaatiessa muu asiantuntija.

Eri kokoonpanoilla toimivissa opiskeluhuoltoryhmissä käsitellään esim. opiskelijan opiskeluun liittyviä vaikeuksia, motivaatio-ongelmia ja oppimisvaikeuksia sekä ihmissuhde- ja muita sosiaalisia asioita.  Opiskeluhuoltoryhmälle voivat tehdä aloitteita opiskelija, huoltaja, opettaja tai muut henkilöt.

 

Jos on kyse opiskelijan sairauteen tai terveyteen liittyvistä asioista, perustetaan aina erikseen asiantuntijaryhmä. Ryhmän perustamiseen kysytään aina opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan suostumus. Ryhmässä toimii opiskelijan ja huoltajan lisäksi asiantuntijoita tarpeen mukaan.

 

Opiskeluhuoltoryhmän tai asiantuntijaryhmän käsittelyyn tarkoitetut asiat voi jättää luottamuksella kenelle tahansa ryhmän jäsenistä.

Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyön tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka eivät ole saaneet tai vastaanottaneet koulutuspaikkaa, ovat eronneet oppilaitoksesta tai eivät ole saaneet työpaikkaa. Etsivä nuorisotyö tarjoaa tukea näille nuorille, mikäli he itse sitä haluavat.

Etsivästä nuorisotyöstä on säädetty nuorisolaissa, että kunnat ovat velvollisia joko palkkaamaan etsivän nuorisotyöntekijän tai ostamaan palvelun.

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa