Sedu

 

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakouluun käy pohjakoulutukseksi lukio tai ammatillinen koulutus.
Ammattikorkeakoulututkinto on käytännönläheinen ja ammattiin suuntaava korkeakoulututkinto, joka valmistaa erilaisiin asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja esimiestehtäviin. Opiskeluaika on yleensä 3,5 – 4,5 –vuotta ja laajuus 210 – 270 opintopistettä.

Tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintopoika_vaalea_lippis_ruutupaita_vartalo.png

Ammattikorkeakoulututkintoon liitetään tutkintonimike ja lyhenne AMK. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina. Koulutusohjelmat ovat ammattikorkeakoulun suunnittelemia ja järjestämiä opintokokonaisuuksia, jotka suuntautuvat johonkin työelämän tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Opintoihin kuuluu perus- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja, ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä opinnäytetyö.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot syventävät osaamista

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä. Kokopäiväisesti opiskellen opinnot kestävät vuodesta puoleentoista vuoteen.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon haetaan omassa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa; keväällä ja syksyllä. Pääsyvaatimuksena on alan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi alalta on oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkintonimike ylempi AMK –tutkinto.

 

Miten haet ammattikorkeakouluun

Lisätietoja hakemisesta saat

Mikä on Opintopolku?

Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja.
Opintopolku tarjoaa helppokäyttöisiä, luotettavia ja turvallisia palveluita elinikäisen ja yksilöllisen oppimispolun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

 tietoa_palvelusta_kukka.jpg

Lähde: https://opintopolku.fi/wp/fi/opintopolku/tietoa-palvelusta/

Hakuaika:

Kevään 2015 haku:
Uusi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen yhteishaku on otettu käyttöön syksyn 2014 yhteishaussa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutustarjonta ja hakupalvelut löytyvät osoitteesta www.opintopolku.fi.

Korkeakouluihin haetaan yhdellä (1) sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakemukseen voi merkitä enintään kuusi (6) hakutoivetta, jotka täytyy priorisoida mieluusjärjestykseen. Hakuaika – opiskelijavalinnassa hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa hakujärjestyksessä sitä kaikkien mieluisinta, johon valintapisteet riittävät.

Yhteisessä korkeakouluhaussa on mukana yliopistokoulutuksen lisäksi kaikki ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtava koulutus, joten uudessa yhteishakujärjestelmässä ei enää järjestetä erikseen aikuiskoulutuksen tai vieraskielisen koulutuksen yhteishakua.

banner_opintopolku_170px.png

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa