Sedu

Yrittäjyys

Yrittäjyys on Koulutuskeskus Sedussa erityisasemassa. Haluamme kannustaa opiskelijoita kehittymään oman alansa osaaviksi ammattilaisiksi. Yrittäjyys näkyy asenteena myös silloin, kun työskennellään toisen palveluksessa.

Oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja yhteistyökyky ovat arvossaan.

Opiskelija saa toimia yhdessä toisten kanssa. Opiskelu tapahtuu esimerkiksi eri alan opiskelijoiden yhteisissä hankkeissa, NY-yrityksessä tai osuuskunnassa.

Opintojen alkuvaiheessa jokainen Sedun opiskelija saa kosketuksen yrittäjyyteen Sedulaisen orientoivissa opinnoissa. Opinnot sisältävät NY Minicamp leirin. Toteutustapa vaihtelee opetuspisteittäin.

Koulutuskeskus Sedussa opiskelija voi valita monipuolisesta tarjonnasta ja rakentaa omaa opintopolkuaan. Opiskella voi eri oppimisympäristöissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lue lisää Yrittäjyyden Oma polku -toteutuksesta.

Sedu tekee yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n kanssa. Mentoreita, sparraajia, työssäoppimispaikkoja - monta hyvää yritystä, joissa opiskelijat voivat oppia lisää. Kelaa yrittäjäjärjestön vuosi 2016 YouTube-videolla.

link_yrittajyys_oma_polku.png

Opiskelijoiden ja opettajien kommentteja yrittäjyydestä

Saa valita omia projekteja, vapaata työskentelyä on paljon, oma osaaminen parantuu selvästi ja oppiminen on nopeutunut.

- Opiskelija

Nykyinen työmalli on aiempaa itsenäisempi, kaikkea ei tarvitse kierrättää opettajan kautta, ja ryhmä voi ratkaista ongelman ilman opettajan väliintuloa.

- Opettaja
Poimintoja toteutuksista, opettajien ja opiskelijoiden kommentteja:
  • Opiskelijat tekevät runsaasti asiakastöitä. Asiakastyöt valitaan siten, että niitä voidaan sisällyttää opintoihin.
  • Opiskelijat ottavat aktiivisesti osaa opetukseen, luovaa ratkaisua korostetaan ja teoreettinen tieto haetaan omaehtoisesti. Opettaja toimii enemmän ohjaajana. Ryhmässä keskustellaan paljon, tiimeissä opitaan kaverilta ja ryhmältä.
  • Opiskelijat voivat organisoida työmaan tehtävät itsenäisesti. Ohjeistuksen liiallisuus tappaa luovuuden, ohjaajaa tarvitaan kuitenkin. Ryhmä tulee hyvin toimeen keskenään ja katsoo, että kaikki ovat mukana. Poissaoloja on vähän. Ryhmä on saanut palautetta hyvästä käytöksestä työmailla.
  • Olen aiemmissa opinnoissani tottunut kirjojen lukemiseen ja teoreettiseen opiskeluun. Nyt olen huomannut, että tekemällä oppii hyvin. Eri ryhmät tiivistyvät, kun jakaudutaan työmaille, mutta ryhmä toimii hyvin myös kokonaisuutena. Työmaille nimitetään omat opiskelijapäälliköt, ja kohteissa täytetään pienyrittäjien työturvallisuuskartoituslomaketta, kertoo opiskelija.
  • Projektit tehdään tiimeissä, joihin saadaan helposti vetäjä ja työntekijät ilman opettajan määräystä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat ryhmäytyneet paremmin kuin koskaan ennen.
  • Opettajat toimivat hyvin tiimityössä tällä hetkellä. Opiskelijan kommentti: Organisointikyky ja itsetunto kehittyvät.

Osaamistarjotin

banner_osaamistarjotin_170x60.jpg

 

Opiskelijoiden ja yrittäjien kohtaamispaikassa opiskelijoilla on loistava mahdollisuus tuoda esiin omaa osaamistaan. Samalla myös yritykset löytävät mahdolliset osaajansa.

Lue lisää

 Oma Onni

Oma-onni_netti.jpg

 

Oma Onni -ohjelma kasvattaa nuorten  talousosaamista.
Ohjelmaa kehittävät vuosittain Koulutuskeskus Sedun kolmannen vuosikurssin merkonomi- ja datanomiopiskelijat.

Lue lisää

Kenkäbisnes-peli

Yhteistyö SeAMK:n kanssa jatkuu neljättä vuotta. Lähes jokaisessa Sedun yksikössä SeAMK:n opiskelijat peluuttavat K-B peliä.

Kenkäpeli liittyy yrittäjyyskasvatukseen, ja toimii valtakunnallisesti YES:n kautta.

Katso lisää www.kenkabisnes.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa