Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Hakijalle > Koulutustarjonta > Vammaistyö

Lähihoitaja

Vammaistyö

Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
180 osp, pk / yo

Osaamisala

Vammaistyön osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Koskenalantie

Miksi opiskella lähihoitajaksi?

Hyvä opetus, luovuutta on saanut käyttää.

- Saija

Työssäoppimisjaksot opettavaisia

- Krista

Osaamisalaan liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • aktiivinen, vastuuntuntoinen ja oma-aloitteinen asenne työhön
 • vammaisen elämänlaadun parantaminen ja arjen tukeminen
 • eri tavoin vammautuneiden ohjaaminen
 • palvelujärjestelmän tunteminen
 • suunnitelmallisuus ja luovuus
 • vuorovaikutustaidot myös vaihtoehtoisin kommunikointimenetelmin
 • yhteistyövalmius vammaisen perheen kanssa

Mitä töitä voit tehdä?

 • vammaisen henkilön perushoito, kasvatus, kuntoutus ja tukeminen erilaisissa työympäristöissä
  (kotona, avohuollossa, laitoksissa, vammaisjärjestöissä, vammaisten päivätoiminnoissa, perhehoidossa ja työpaikoilla)

Mitä opiskelet?

 • eri käsitykset vammaisuudesta (mm. sosiaalinen, lääketieteellinen) ja oma suhtautuminen vammaisuuteen sekä voimavaralähtöisyys työssä
 • kasvun ja kehityksen tukeminen vammaisen ihmisen elämänkaaren aikana
 • vammaisuuden eri muodot ja lisävammat
 • vammaistyön yhteiskunnallinen asema, eettiset periaatteet sekä vammaisten osallisuus ja ihmisoikeudet
 • perushoidollinen osaaminen vammaistyössä
 • liikkumisen ja fyysisen toimintakyvyn edistäminen
 • vuorovaikutus ja sen tukeminen sekä luovat toiminnot

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Huom! samat terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset koskevat opiskelijoita koko tutkinnon suorittamisen ajan  (ks. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, terveydelliset vaatimukset) 
 • Hakija valitaan suorittamaan perustutkintoa. Ennen osaamisalan opintoja opiskelijan on suoritettava kolme pakollista ammatillista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän hakee osaamisalan opintoihin.
 • vammaistyön osaamisala toteutetaan työssäoppimispainotteisesti ja opetus voi olla lähiopetuksen lisäksi eri verkkoympäristöissä

Haku

Peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille 21.2.-14.3.2017
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan 15.6.2017
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 29.6.2017

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu hakutoimisto
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi

Vammaistyön osaamisalan suorittaneella lähihoitajalla on valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisesti eri-ikäisten, eri tavalla vammaisten ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Hän hyödyntää työssään vammaistyön tietoperustaa. Hän kunnioittaa vammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta, osaa tukea hänen osallisuuttaan ja tunnistaa oman vallankäyttötapansa.

Lähihoitaja osaa kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Hän osaa käyttää vammaistyön apuvälineitä ja ohjata asiakasta niiden turvallisessa käytössä. Hän osaa tukea ja ohjata vammaista asiakasta terveyden edistämisessä sekä kohdata haastavasti käyttäytyviä asiakkaita.

Vammaistyö on erittäin mielenkiintoinen tulevaisuuden ala. Yhä useammin vammaiset ovat toimijoita yhteiskunnassa, mutta tarvitsevat siinä paljon tukea. Varsinainen hoitotyö vähenee tehokkaan varhaiskuntoutuksen ansiosta, mutta hoitotyökään ei tule koskaan kokonaan loppumaan.

Vammaistyössä saat käyttää koko mielikuvituksesi kirjoa, huumoria, leikkimielisyyttä ja tilannetajua vaaditaan myös. Jos haluat rehellistä ja aitoa palautetta työstäsi valitse vammaistyö!