Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Kehittäminen

Oskar & Osma VIIlogo_oskaretosma.png

 

 

Kyseessä on Seinäjoen koulutuskuntayhtymän 2. asteen toimijoiden Sedun (=Koulutuskeskus Sedu ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos) ja Koulutuskeskus Sedun hallinnoiman Opinlakeus-oppilaitosverkoston yhteishanke. Opinlakeus kattaa lähes kaikki Etelä-Pohjanmaan 2. asteen ammatilliset oppilaitokset, lukiot, opistot ja aikuiskoulutustoimijat (30 oppilaitosta).


Hanke on saanut valtionavustusta Aluehallintovirasto AVI:sta. Tämä on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelman mukaista kehittämistoimintaa.

Hanke on jatkoa kuudelle aikaisemmalle Osaava-hankkeelle
(Oskar & Osma I, Oskar & Osma II, Oskar & Osma III, Oskar & Osma IV, Oskar & Osma V ja Oskar & Osma VI).


Toteutusaika: 1.4.2016 - 2.6.2017Päätavoitteet:

I Kehittämisprosessien vakiinnuttaminen vertaisvalmentajatoiminnan keinoin

II Opinpaletti-koulutusten ja digitutor-toiminnan tehostaminen ”hiljaisissa oppilaitoksissa”

III Käyttöön otetun laatumerkistön ja siihen liittyvän laatukriteeristön vakiinnuttaminen

 


Verkoston jäsenten tehtävät ja vastuut:


Jokaisen oppilaitoksen osalta on oleellista, että oppilaitoksen johto sitoutuu tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen sekä mahdollistaa henkilöstön osallistumisen kehitystyöhön, koulutuksiin ja resursoi kokonaisuutena toimintaan.

Koulutuskeskus Sedu ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos:

 • kokonaisvastuu verkostossa toteutettavasta Osaava-rahoituksen mukaisesta kehittämistoiminnasta
 • hankesuunnitelman mukaiseen toteutukseen sitoutuminen ja hankkeesta tiedottaminen
 • hankkeen ohjausryhmässä koko Sedun edustajana ja viestinnän yhteyshenkilönä projektisuunnittelija
 • koulutusten/tapahtumien suunnitteleminen, tiedottaminen, organisoiminen ja toteuttaminen
 • hankkeessa järjestettävien koulutusten/tapahtumien arvioiminen ja arviointitiedon kerääminen
 • Osaava-rahoitukseen liittyvien määrällisten koulutustietojen kerääminen ja toimittaminen rahoittajalle
 • Osaava-rahoitukseen liittyvän laadullisen arvioinnin koostaminen ja toimittaminen rahoittajalle
 • yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu ajantasaisten yhteystietojen toimittamisesta hankkeelle
 • yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu hankeviestinnän tiedonkulusta oppilaitoksen koko henkilökunnalle
 • yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu koulutuksiin/tapahtumiin osallistumisesta/henkilöstön sitouttamisesta

Opinlakeus-verkoston oppilaitokset:

 • osallistuminen verkostossa toteutettavaan Osaava-rahoituksen mukaiseen kehittämistoimintaan
 • hankesuunnitelman mukaiseen toteutukseen sitoutuminen ja hankkeelle tiedottamiseen osallistuminen
 • hankkeen ohjausryhmässä verkoston edustajana ja viestinnän yhteyshenkilönä koordinaattori
 • yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu ajantasaisten yhteystietojen toimittamisesta koordinaattorille
 • yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu koordinaattorin viestinnän tiedonkulusta oppilaitoksen koko henkilökunnalle
 • yksittäisillä oppilaitoksilla vastuu koulutuksiin/tapahtumiin osallistumisesta/henkilöstön sitouttamisesta
 • koulutusten/tapahtumien suunnittelussa, tiedottamisessa, organisoinnissa ja toteutuksessa avustaminen
 • hankkeessa järjestettävien koulutusten/tapahtumien arviointiin ja arviointitiedon keruuseen osallistuminen
 • Osaava-rahoitukseen liittyvien määrällisten koulutustietojen toimittaminen säännöllisesti hankkeelle
 • Osaava-rahoitukseen liittyvään laadulliseen arviointiin osallistuminen hankkeen aikana ja päättyessä

       

Lisätietoja:
Sedu / Opinlakeus: Oskar & Osma VII
Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki

virtuaalikoordinaattori Matti Mäkelä
Puh. 040 680 7051
matti.makela(at)sedu.fi
virtuaalivalmentaja.blogspot.fi


oskaretosmaII_III_rahoittajat_logot.gif

Uusi "Opinpaletti 4"
on lv. 2016-2017 osa Opinlakeuden laajempaa Opinlaaria

>>> Seuraathan myös Digioppimista Lakeudella -blogia

ja ilmoittaudu mukaan koulutuksiin! Tutustu koulutustarjontaamme ja / tai ole yhteydessä.