Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Kehittäminen > Oskar & Osma III

Oskar & Osma IIIlogo_oskaretosma.png

Hanke on rahoituksellisesti päättynyt 31.12.2013.
Seuraavat Oskar & Osma -hankkeet ovat jatkaneet aloitettua toimintaa.

Kyseessä oli Seinäjoen koulutuskuntayhtymän 2. asteen toimijoiden Sedun (=Koulutuskeskus Sedu ja Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos) ja Koulutuskeskus Sedun hallinnoiman Opinlakeus-oppilaitosverkoston yhteishanke. Opinlakeus kattaa lähes kaikki Etelä-Pohjanmaan 2. asteen ammatilliset oppilaitokset, lukiot, opistot ja aikuiskoulutustoimijat (30 oppilaitosta).


Hanke sai valtionavustusta Aluehallintovirasto AVI:sta. Tämä on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelman mukaista kehittämistoimintaa.

Hanke oli jatkoa kahdelle aikaisemmalle Osaava-hankkeelle Sedussa
(Oskar & Osma sekä Oskar & Osma II).

Toteutusaika: 30.4.2012 - 31.12.2013


Päätavoitteet:

  • Osaamisen hallintaan liittyvien osaamiskuvausten ja -kartoitusten laajentaminen Sedussa yhä uusille aloille sekä osaamisen hallintajärjestelmän käytön vakiinnuttaminen.
  • Osaamisen hallinnan toimintamallin jatkokehittäminen siten, että osaamiskartoitukset, kehityskeskustelut ja kehittymissuunnitelmat muodostavat strategiaan nojaavan pohjan henkilöstön osaamisen nostamiselle.
  • Organisaation osaamisen säilyttämisen varmentaminen ottamalla käyttöön Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ikäohjelman mukainen mentorointiohjelma.
  • Osaamisen jakaminen ala- ja ainekohtaisesti Opinlakeus-verkoston sisällä.
  • Verkko-opetuksen neuvontapalveluiden kehittäminen Opinlakeus-verkostossa.

 

oskaretosmaII_III_rahoittajat_logot.gif