Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Kehittäminen > Toimintamallit

 

Hankkeen toimintamallit

RealEvent

Tapahtumatuotannon osa-alueiden oppimista aidossa ympäristössä.
Mestari-kisällimallin toteuttamista yhteistyökumppaneiden tapahtumissa.

 

 • luoda verkostoja alueen tapahtumatuottajiin ja saattaa opiskelijoita     työskentelemään tapahtumissa
 • mahdollistaa opiskelijoille opintokokonaisuuksien suorittamisen aidossa tapahtumassa
 • aidon ammattiosaamisen näyttöympäristön löytyminen tapahtumista ja opiskelijalle mahdollisuus suorittaa ammattiosaamisen näyttö

OwnEvent

Järjestää opiskelijoiden suunnittelemia ja toteuttamia tapahtumia oppimisympäristönä.

 • mahdollistaa tapahtumatuotannon suunnittelu osana opiskeltavaa kurssia.
 • auttaa opiskelijoita hahmottamaan oman työsuorituksen tärkeyttä tapahtumatuotannoin kokonaisuudessa.
 • luoda tilanteita joissa opiskelijoiden keskinäinen verkostoituminen lisääntyy helposti
 • tukea opiskelijoiden ideointia ja antaa mahdollisuus omien ideoiden toteuttamiseen

EventManual

 

Tuottaa tapahtumatuotannon toimintamalleja opetuspisteiden käyttöön.

 • tuottaa materiaalia tapahtumatuottamisen avuksi
 • vahvistaa tiedotusketjun toimintaa tapahtumissa
 • tuottaa malleja tapahtumatuotannon erilaisista organisaatiorakenteista
 • järjestää koulutusta tapahtumien käytöstä oppimisympäristönä

   

Tapahtumien suunnittelu ja toteutus innostavat opiskelijoita ja lisäävät merkittävästi heidän opiskelumotivaatiotaan.  Tapahtumatuottamisen projektimainen toiminta opettaa vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja sekä kerryttää kokemusperäistä tietoa siitä mitä eri osa-alueita tapahtumatuotannossa voi olla mukana ja miten ne kytkeytyvät toisiinsa.
Tapahtuma oppimisympäristönä luo loistavan mahdollisuuden verkostoitua eri alojen ja opetuspisteiden välillä. Tapahtumien järjestämisessä tarvitaan monipuolisesti eri ammattilaisia joiden perustutkintojen edustajia Sedussa opiskelee.  Tapahtumien kautta mahdollistetaan myös opiskelijoiden harrastustoiminnasta kumpuavan osaamisen esille tuominen.Lisäarvo

Opiskelijoille

 • kehittää projektiosaamista sekä verkostoitumistaitoja
 • oman alan työtehtäviä erilaisessa ympäristössä
 • ammattiosaamisen näyttöympäristöjä
 • mahdollisuuden oman erityisosaamisen ja luovuuden hyödyntämiseen opiskeluaikana
 • mahdollisuus toimia oman alan ammattilaisen apuna
 • kontakteja työelämään ja mahdollisiin työssäoppimispaikkoihin tai tuleviin työpaikkoihin

Opettajille

 • uusia opetusympäristöjä
 • verkostoitumista eri ammattialojen välillä, uusia kumppanuuksia
 • mahdollisuus toteuttaa ja kokeilla uusia opetusmenetelmiä

Yhteistyökumppaneille

 • mahdollisuus hyödyntää ammattiin opiskelevien nuorten ammattitaitoa
 • uudenlaisia työelämän ja oppilaitoksen yhteistyömuotoja
 • uusi rekrytointikanava alueen tapahtumajärjestäjille
 • kohdennettua rekrytointia suoraan niille ammattialoille, joista on eniten tarvetta