Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Kehittäminen > Työelämäjaksot

Tuo tieto, luo tapahtuma!

– tapahtumatuotannon työelämäjaksot SeduEvents
SeduEvents projekti mahdollistaa opettajille uudenlaisen tapahtumatuottamiseen suuntautuvalle työelämäjaksolle hakeutumisen.
SeduEvents projektilla toteutettujen tapahtumien kautta luodaan Seduun me-henkeä lisäämällä opetuspisteiden, perustutkintojen ja toimialojen välistä yhteistyötä sekä opiskelijoiden, että henkilöstön kesken. Tapahtumissa työskentely edistää opiskelijoiden ryhmätyötaitoja ja antaa mahdollisuuden oman erityisosaamisen ja luovuuden hyödyntämiseen opintojen aikana. Hankkeen tarkoituksena on luoda Seduun tapahtumatuottamisen toimintamalleja, joissa tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa on opiskelijoilla merkittävä ja oleellinen rooli. Tapahtumatuotantoon keskittyvän työelämäjakson tavoitteet

Työelämäjaksot ovat kuuden viikon mittaisia ja jakson tavoitteina yleisesti on tutustua tapahtumatuottamiseen oman ammattialan näkökulmasta, mutta myös tutkia eri alojen yhteistyömalleja tapahtumatuottamisen sisällä.

Työelämäjaksolla opitun ja koetun tiedon pohjalta tehdään suunnitelma projektissa toteutettavaksi tapahtumaksi joka toteutetaan opiskelijoiden kanssa. Tapahtumasta tehdään toimintamalli jota hyväksikäyttäen voidaan järjestää tapahtumia myös tulevaisuudessa. SeduEvents on luonut tapahtumanjärjestämistä tukevaa materiaalia jota voidaan käyttää apuna tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Tapahtuman suunnitteluun myönnetään 20 h resurssi hankkeesta.

Miten toimin:

Hakuaika 1.10.–30.11.2012

•         Pituus 6 viikoa
•         Ensisijaisesti tarkoitettu opetushenkilöstölle
•         Ensisijalla ne, jotka eivät ole olleet aiemmin
•         Minimikarenssi 5 v.
•         Voidaan toteuttaa kotimaassa
•         Ei voida siirtää seuraavalle lukuvuodelle
•         Voidaan toteuttaa 1 paikassa
•         Haku ja jakamispäätös tulosalueiden johtoryhmässä
•         Ennen päätöksentekoa henkilöstöpäällikkö tarkistaa, että kriteerit täyttyvät

Työelämäjaksojen tulee toteutua 1.1.2012–31.5.2013 välisenä aikana.