Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Kotivaenfoorumi

Kotiväenfoorumi

Uusien tutkinnon perusteiden ja uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain periaatteiden mukaisesti oppilaitoksen on toimittava yhteistyössä opiskelijoiden huoltajien kanssa ja kuultava myös heidän näkemyksiään.

”Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön tavoitteena on tukea yhteistyössä huoltajien kanssa opiskelijan aikuisuuteen kasvua ja itsenäistymistä, edistää opiskelijan omaa vastuunottoa opiskelustaan sekä mahdollistaa opiskelijalle tuen saanti opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa.” OPH määräys 94, 101/011/2014

Koulutuskeskus Sedun johtoryhmä päätti kokouksessaan 27.3.2015 perustaa vanhempainneuvoston, kotiväenfoorumin. Kotiväenfoorumin jäseniä ovat johdon edustus, koulutuspäälliköiden edustus, kehittämispäälliköiden edustus, opinto-ohjaajien edustus sekä kaksi huoltajaa jokaisesta opetusyksiköstä.

Toiminta 2016 - 2017

Sedun kotiväenfoorumin toinen toimintalukuvuosi alkoi yhteisellä kokoontumisella 14.9 Sedu Koskenalantiellä, jossa foorumi samalla tutustui Koskenalanatien yksikköön. Kotiväen foorumin kokoonpano on pysynyt melko ennallaan, ainoastaan muutamia uusia vanhempia on tullut toimintaan mukaan.

2016-09-14_Kotivaenfoorumi.jpg

Kokoontumisessa käsiteltiin lukuvuoden aloituksen ajankohtaisia asioita mm. Wilma, huoltajaliittymää ja Sedun palautejärjestelmää, johon uutena elementtinä tulee opiskelijoiden huoltajille suunnattava kysely. Se toteutetaan toista opiskeluvuottaan opiskelevien alle18-vuotiaiden huoltajille lokakuussa 2016. Kysely on sähköinen ja kohtuullisen mittainen.On hienoa ja tärkeää, että saamme vanhemmilta suoraa palautetta ja sitä tullaan käsittelemään sekä Sedu-tasoisesti että opetusyksikköitäin.

Kotiväenfoorumin toimintasuunnitelmana kuluvalle vuodelle oli jatkaa edelleen tutustumista eri opetusyksiköihin ja aihealueina tullaan nostamaan esille opiskelijoiden erityinen tuki ja erityisopetus, ammatillisen kasvun tukeminen ja työelämän toiveet uusille ammattilaisille sekä yhteiset aineet / yleissivistävät aineet ammatillisessa koulutuksessa.

Kotiväenfoorumien toimintaa voit seurata Sedun nettisivuilla, ja jokainen huoltaja on tervetullut antamaan kommenttejaan myös suoraan meille sedulaisille: ryhmänohjaaille, opettajille ja johdolle.

Seuraavan kerran kotiväenfoorumi kokoontuu Sedussa Seinäjoen Törnäväntiellä (Törnäväntie 24) 7.12. klo 17.00.

Hyvää syksyä kaikille
Hellevi Lassila
koulutusjohtaja, vararehtori
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu