Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Tietoa opinto-ohjaajille > Terveydelliset seikat

Terveydelliset seikat ja muu soveltuvuus

Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydellisiä vaatimuksia. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle, opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

1.1.2012 astui voimaan laki, joka täsmentää opiskelijaksi ottamisen terveydellisiä esteitä koskevia säännöksiä.  SORA-lainsäädännön tarkoittamia tutkintoja ovat ainakin seuraavat Sedussa toteutettavat tutkinnot:

Perustutkinnot

Katso Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa (OPH 27/011/2015)

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

  • Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
  • Maarakennusalan ammattitutkinto
  • Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
  • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
  • Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto
  • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
  • Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
  • Vanhustyön erikoisammattitutkinto
  • Vartijan ammattitutkinto
  • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

Katso ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin liittyvät opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset täältä (OPH 28/011/2015)

Terveyden ja toimintakyvyn arviointi SORA-perustutkintoihin

Hakija arvioi sähköisessä yhteishakulomakkeessa www.opintopolku.fi omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään suhteessa SORA-tutkinnon terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

HUOM: Hakijalta voidaan pyytää terveydentilaa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana, riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta.

Kaikki tutkinnot

Mikäli sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä huoltajiesi, lääkärin, oppilaanohjaajan ja oman oppilaitoksesi ja vastaanottavan opetuspisteen terveydenhoitajan kanssa.

Huomioon otettavia seikkoja voivat olla esimerkiksi ihottumat ja allergiat (hiusala, terveydenhuoltoala). Normaalia värinäköä vaaditaan monella alalla (esim. sähkö- ja elektroniikka-ala, pintakäsittelyala, laboratorioala, hiusala sekä eräät graafisen alan linjat).

Lisätietoa terveydellisistä tekijöistä:
    Alakohtaiset terveydelliset tekijät.pdf