Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Ole kartalla: Etusivu > Työelämälle > Työssäoppiminen

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on ammatilliseen koulutukseen kiinteästi kuuluva opintojen osa. Se on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua, oppimista työelämän työpaikoilla aidoissa työtehtävissä. Työssäoppimisajan tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkä ja monipuolinen.

Työpaikkaohjaajan avuksi

Opintojen alussa jaksot ovat lyhyitä, mutta tietojen ja taitojen kartuttua mahdollisimman pitkiä, jotta opiskelija saa tilaisuuden oppia kokonaisuuksia ja ottaa vastuuta työtehtävistään.

Työssäoppimisen laadun ylläpitämiseksi ja nostamiseksi Koulutuskeskus Sedu kerää palautetta työpaikkaohjaajilta, jotka ohjaavat Koulutuskeskus Sedun opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja.

 Tavoitteena

  • on oppia ammattiin kuuluvia asioita ja kokonaisuuksia työelämän aidoissa työtehtävissä ja ympäristöissä
  • lisätä opintoalojen työelämävastaavuutta
  • helpottaa ammattitaitoisen työvoiman saantia yrityksiin
  • edistää nuorten välitöntä työllistymistä
  • helpottaa nuorten työmarkkinoille siirtymistä ja lisätä työmarkkinatietoutta
  • syventää ammatillista osaamista
  • tehdä tutuksi työelämän pelisääntöjä ja toimintatapoja
  • ehkäistä syrjäytymistä
  • mahdollistaa asiantuntijavaihtoa työelämän ja oppilaitosten välillä
Esim. liiketalouden perustutkinnossa (merkonomi) ensimmäisenä vuotena työssäoppimisjakso on neljä viikkoa. Seuraavana vuonna jakson pituus on kuusi viikkoa ja kolmantena vuotena kaksi kuuden viikon pituista jaksoa. Työssäoppimispaikkoina voivat olla esimerkiksi marketit, vaatetusliikkeet, urheiluliikkeet sekä toimistot ja virastot.

 Valmennus

Ennen työssäoppimisjaksoa opiskelijan on osallistuttava työssäoppimisen valmennukseen työpaikan hakemista ja työssäoppimisjaksoa varten.

Pääsääntoisesti opiskelija hakee itse työssäoppimispaikan. Työssäoppimisen ohjaava opettaja hyväksyy työssäoppimispaikan ja tarvittaessa avustaa paikan löytämisessä.

Työssäoppija ei ole yleensä työsuhteessa työpaikkaan. Tällöin hän on oikeutettu saamaan opintotuen ja opintososiaaliset etuudet, kuten ruokailun ja mahdollisia matkakustannuskorvauksia. Erikseen niin sovittaessa työssäoppiminen voidaan toteuttaa myös työsopimussuhteessa.

Työssäoppimisjakson päättyessä opiskelijan työssäoppiminen arvioidaan. Arviointiin liittyy myös opiskelijan itsearviointi.

Työssäoppimisen verkkosivusto

Verkkopalvelu antaa tietoa työssäoppimisesta yrityksille ja työpaikoille.

Verkkopalveluun on koottu tietoa työpaikalla tapahtuvan oppimisen erilaisista muodoista. Työpaikoille tarjottavan tiedon lisäksi tarkoituksena on helpottaa oppilaitoksen ja työelämän kanssa käytävää yhteistyötä ja parantaa tiedonsaantia.

Verkkopalvelun on koostanut Elinikäisen oppimisen neuvosto (työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaosto).

Verkkopalvelu osoitteessa www.tyossaoppimaan.fi

Osaamistarjotin

banner_osaamistarjotin_170x60.jpg

Opiskelijoiden ja yrittäjien kohtaamispaikassa opiskelijoilla on loistava mahdollisuus tuoda esiin omaa osaamistaan. Samalla myös yritykset löytävät mahdolliset osaajansa.

Lue lisää