Sedu

Asentaja

Asentaja työskentelee vaihtelevissa ja haastavissakin työtehtävissä valmistustekniikan ja prosessiteollisuuden kunnossapidossa sekä koneenasennustehtävissä. Tehtävät vaihtelevat sulakkeen vaihdosta isojen tuotantokoneiden asentamiseen, huoltamiseen ja korjaamiseen.

Tutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 180 osp, pk / yo

Osaamisala

Asennuksen ja automaation osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Törnäväntie

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon suorittanut toimii teknologiateollisuudessa. Hänen työtehtäviinsä kuuluu erilaisten koneiden ja laitteiden valmistusta, kone-, laite- ja automaatioasennuksia sekä kunnossapitotehtäviä. Asentaja voi työtehtävissään suuntautua myös ns. vientiasentajaksi, joiden tehtävänä on koneiden asennus ja käyttöönotto ulkomailla.

Alalla edellytetään erilaisten valmistustekniikoiden osaamista, asennus-, automaatio- ja kokoonpanotöiden hallitsemista sekä koneiden käyttö- ja kunnossapitotaitoja. 

Asentaja osaa valmistaa osia työpiirustusten mukaan, asentaa koneita ja laitteita ja tehdä laadunvarmistusmittauksia. Hän osaa valmistaa sorvattavia ja jyrsittäviä kappaleita manuaalisesti ja hallitsee hitsauksen eri menetelmät. Hänellä on myös valmiudet käyttö- ja kunnossapitojärjestelmien käyttöön. Asentaja saa koulutuksessa perustietämyksen sähköisistä (pneumatiikan/hydrauliikan) ohjaustavoista, antureista ja sähkömoottorikäytöistä.

 Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.

MIksi opiskella asentajaksi?

Monipuolinen osaaminen, jolla on paljon kysyntää

-

Laaja-alainen koulutus

- kone- ja tuotantotekniikan opettaja

Tutkintoon liittyvät faktat

Haku

Peruskoulun suorittaneille keväällä 2018
www.opintopolku.fi

HAE NYT
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan

Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Mitä alalla odotetaan?

 • kiinnostus teknisiin töihin sekä sähkö- ja automaatiotekniikkaan
 • käden taidot ja tarkkuus työskenneltäessä työstökoneilla
 • halu tehdä töitä ja toimia erilaisissa työyhteisöissä
 • Asentajana olet oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen, huolellinen, täsmällinen ja luotettava.
 • Huolehdit koneiden koekäytöstä, tarkastuksesta, huollosta ja korjauksista.


Mitä opiskelet?

 • Ensimmäisenä vuonna opiskellaan perusteet niin koneistuksesta, levytöistä, hitsauksesta, asennuksesta ja automaatiosta. Näin kaikki opiskelijat saavat perusteet siitä, mitä asennuksen ja automaation osaamisala sisältää.
 • Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen opiskelija lähtee erikoistumaan asentajan tutkintoon. Koulutus toteutetaan mikäli hakijoita on riittävästi.
 • Asentajan sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoista osa toteutetaan yhteistyössä Sedun Kirkkokadun Sähköosaston kanssa.
 • Koulutus antaa lisäksi perusvalmiudet mm. manuaalikoneistukseen, koneenasennukseen, automaatiotekniikkaan ja yrittäjyyteen. Opintoihin sisältyy yhden lukukauden verran työssäoppimista alan yrityksissä.

Mitä töitä voit tehdä?

 • Tutkinnon suorittaneella on hyvät perusvalmiudet suorittaa asennuksen ja automaation työtehtäviä teollisuuden töissä.
 • Asentajana asennat, säädät, korjaat, ohjaat ja pidät kunnossa tuotantolinjojen koneita ja laitteita.
 • Asentajana myös kokoat ja asennat koneita.
 • työpaikat kone-, metalli- ja elektroniikkatuotteiden valmistuksen lisäksi muussa teollisuudessa ja kunnossapitotehtävissä
 • töitä erilaisissa kokoonpanotehtävissä sekä teollisuuden huolto- ja kunnossapitotehtävissä
 • valmiudet myös asennustehtäviin, jotka oman kiinnostuksen mukaan voivat olla myös ulkomailla tapahtuvia ns. vientiasentajan tehtäviä
 • Kone- ja tuotantotekniikan tutkinnon suorittanut sijoittuu moniin eri työtehtäviin: levyseppänä, levyseppähitsaajana, hitsaajana, kokoonpanijana, koneenasentajana, asentajana, hitsauksen mekanisointilaitteiden käyttäjänä, robotisoidun hitsauslaitteiston käyttäjänä

Mitä olisi hyvä tietää?

 • asentajalla asennus- ja kokoonpanotaitojen lisäksi valmistusteknistä perusosaamista koneistuksesta ja levy- ja hitsaustöistä
 • asennuksen ja automaation osaamisalan keskeistä osaamista myös laadunvalvontaan liittyvät konepajatekniset mittaukset ja mittalaitteiden kalibroinnit
 • koulutus sisältää hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennuksia, erilaisia kokoonpanotöitä sekä asennushitsausta
 • koulutuksessa hankit myös perusvalmiudet mm. manuaalikoneistukseen, levytöihin ja hitsaukseen sekä yrittäjyyteen
 • suoritat opiskeluaikana työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset
 • opiskelun pääpaino käytännössä, tekemällä oppimisessa
 • vähintään yksi lukukausi työssäoppimista alan yrityksissä
 • opintojen jälkeen voit hakeutua insinööri- ja/tai yliopistokoulutukseen. Myös monilla yrityksillä on omia kouluja, joissa he lisäkouluttavat omat osaajansa.

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa