Sedu

ICT-asentaja

Hyvinvointiteknologia

Tutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
180 osp, pk

Osaamisala

Hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisala

Opetuspiste

Lapua

Koulutuskokeilu 

Kyseessä on koulutuskokeilu, jota toteuttavat myös Etelä-Savon ammattiopisto,

Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Salpaus,

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto ja

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu vuosina 2014–2018.


Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala kattaa nyky-yhteiskunnassa käytössä olevien keskeisten elektronisten ja tietoteknisten laitteiden rakenteen ja toiminnan hallinnan. Elektroniikan, tietokonetekniikan ja tietoliikennetekniikan perusosaaminen sekä sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen on välttämätöntä alan ammattilaiselle.

Tieto- ja tietoliikennealalta valmistutaan elektroniikka-asentajiksi tai ICT-asentajiksi.

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • Hyvinvointiteknologian tavoitteena on helpottaa ihmisen arkea tekniikan innovaatioiden avulla. Erityisen avun hyvinvointiteknologia voi tarjota tietotekniikan sovelluksia apuna käyttäen ryhmille, joiden arjen selviytymisessä on haasteita. Hyvinvointiteknologian avulla voidaan lisätä mm. asiakasturvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä ja parantaa edellytyksiä asua kotona pidempään.
 • Tyypillisiä hyvinvointiteknologian kohteita: sairaalat, laitoshoitopaikat, vanhusten kodit, vammaisten ja liikuntarajoitteisten kodit, julkiset tilat
 • Hyvinvointitekniikan innovaatioesimerkkejä:
  - kameravalvontajärjestelmät
  - hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmät
  - kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmätekniikka
  - älymatot (ilmoittaa kaatumisesta)
  - älykellot
  - älytelevisiot
  - turvapuhelimet
  - WC ja saunatilojen ratkaisut
  - keittiöt
  - robottisovellukset

Mitä töitä voit tehdä?

 • Hyvinvointitekniikan asentajan työtehtäviä
  - uusien järjestelmien asennukset
  - järjestelmien huolto
  - korjaustehtävät
  - Järjestelmien etähallinta ja ohjelmointi
  - Järjestelmien käytön opastus asiakkaille
  - Järjestelmien myynti- ja markkinointitehtävät
  - Järjestelmien suunnittelu- ja tuotekehitystehtävät

Mitä opiskelet?

 • Uuden teknologian mukana tuomat ratkaisut ovat monesti modulaarisia, jolloin tietoliikenneverkon kautta voidaan hallita isoja kokonaisuuksia ja useita laitteita keskitetysti ja kustannustehokkaasti etähallintana. Ratkaisujen kehittyessä on yhä isompi tarve henkilöille, jotka tuntevat laitteiden sähköisen ja mekaanisen toiminnan lisäksi myös tieto- ja tietoliikennetekniset ratkaisut ja osaavat asentaa, ylläpitää, laajentaa sekä huoltaa niitä. 
 • Hyvinvointiteknologian osaajalta odotetaan myös kykyä kohdata asiakkaat. Asiakaskuntaan kuuluu sekä fyysisesti että henkisesti sairaita, joiden ammattimainen kohtaaminen vaatii sosiaalisia taitoja, positiivista asennetta ja pitkäjänteisyyttä. 
 • Alan tekniikan asennusdokumentaatiot ovat monesti englanninkielisiä. Myös asiakkaan kohtaaminen voi tapahtua vierailla kielillä, joten kielitaito on alalla eduksi.

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Kyseessä on koulutuskokeilu, jota toteuttaa myös Etelä-Savon ammattiopisto, Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Salpaus, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu vuosina 2014–2018.
 • Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Haku

Peruskoulun ja lukion päättäville 24.2.-17.3.2015
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan 19.9.2015

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu hakutoimisto
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa