Sedu

Koneistaja

Lapualla ja Ähtärissä opiskelu painottuu tasapuolisesti sekä koneistukseen että levyseppähitsaukseen, ja ammattinimike on koneistaja ja levyseppähitsaaja. Seinäjoella kone- ja tuotantotekniikan opiskelija saa valita tutkinnon osia, ja hän opiskelee joko koneistajaksi tai levyseppähitsaajaksi.

Tutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
180 osp, pk / yo
Lapualla ja Ähtärissä peruskoulun suorittaneille

Osaamisala

Tuotantotekniikan osaamisala

Opetuspiste

Seinäjoki, Törnäväntie, Lapua ja Ähtäri, Koulutie

Kone- ja metalliteollisuus on Suomen tärkeimpiä teollisuuden aloja. Valmistuttuasi sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä, sillä ala on teollisuuden suurin työllistäjä. Metalliteollisuusyritysten lisäksi työpaikkoja on muussa teollisuudessa ja erilaisissa kunnossapitotehtävissä. Myös ulkomaankaupassa teknologiateollisuudella on keskeinen asema, sillä tuotteet menevät usein vientiin.

Alan ammatillisia perustaitoja ovat koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tuntemus, koneenpiirustusten lukutaito, työkalujen hallinta ja NC-tekniikka. Kone- ja tuotantotekniikka vaatii erilaisten valmistustekniikoiden osaamista, asennus- ja kokoonpanotöiden hallitsemista sekä käyttö- ja kunnossapitotaitoja.

Opiskelu sisältää runsaasti käytännön harjoituksia oppilaitoksen ajanmukaisissa tiloissa, joissa koneet ja laitteet vastaavat teollisuudessa käytössä olevaa kalustoa.

tuotantotekniikan osaamisala

Koneistaja valmistaa lastuavia työstömenetelmiä käyttäen piirustusten mukaisia, laatuvaatimukset täyttäviä kappaleita ja koneen osia. Koneistaja hallitsee perinteiset työstötavat, kuten sorvauksen, jyrsinnän ja hionnan sekä tietokoneohjattujen NC-koneiden ohjelmoinnin ja käytön.

Ohjelmoitavat työstökoneet, automaattiset tuotantojärjestelmät ja robotit ovat muuttaneet koneistajan työnkuvaa kevyemmäksi, puhtaammaksi ja turvallisemmaksi. Työtehtävät sopivat sekä tytöille että pojille.

Miksi opiskella koneistajaksi?

Päästiin kokeilemaan manuaalisorvia yläasteella.

- Topias

Kun pääsin eka kerran näkemään, kuinka paljon pajassa on tekniikkaa, kiinnostuin heti.

- Valtteri

Tutkintoon liittyvät faktat

Mitä alalla odotetaan?

 • kiinnostus teknisiin töihin ja metallialaan
 • käden taidot ja tarkkuus työskenneltäessä työstökoneilla
 • halu tehdä töitä ja toimia erilaisissa työyhteisöissä

Mitä töitä voit tehdä?

 • valmistaa mittatarkkoja koneiden ja laitteiden osia joko yksin tai tiimissä lastuavilla työstömenetelmillä, joita ovat sorvaaminen, jyrsiminen, hionta ja NV-koneistus metalliteollisuudessa
 • työskentelee pääosin tietokoneohjatuilla CNC-työstökoneilla, kuten sorveilla ja työstökeskuksilla
 • ammattitaidosta riippuen osallistuu koneiden ohjelmointiin, työvaiheiden suunnitteluun ja työvälineiden valintaan

Mitä opiskelet?

 • valmistustekniikan perusosaaminen
 • työn laatu, mittatarkkuus ja työturvallisuus
 • piirustusten lukeminen
 • NC-koneiden käyttö ja ohjelmointi
 • tietotekniikan hyödyntäminen tuotteen valmistuksessa

Mitä olisi hyvä tietää?

 • Kurikassa, Lapualla ja Ähtärissä kone- ja metallialan perustutkinnon suorittanut valmistuu nimikkeellä koneistaja ja levyseppähitsaaja. Seinäjoella opiskelija valitsee tutkinnon osia ja valmistuu koneistajaksi tai levyseppähitsaajaksi valintansa mukaisesti.
 • Koneistajaksi valmistuneilla on erittäin hyvät mahdollisuudet sijoittua työelämään metalliteollisuuden palvelukseen mitä erilaisimpiin mielenkiintoisiin työtehtäviin osavalmistuksesta kokoonpanoon
 • Osa opetuksesta tapahtuu teollisuuden kanssa yhteistyössä automatisoinnin ja koneiden kehittymisen myötä
 • Työtehtävät sopivat sekä tytöille että pojille
 • Lapualla huipputeknologian oppimisympäristö Sedu Ahjo, ks. www.sedu.fi/seduahjo
 • Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa

Millaista on kone- ja tuotantotekniikan opiskelu?

Haku

Peruskoulun suorittaneille ja ylioppilaille keväällä 2018
www.opintopolku.fi

Hae nyt
Opiskelijavalinta

Valinnat julkaistaan aikaisintaan
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään

Kysy lisää koulutuksesta

Sedu Hakijapalvelut
p. 040 830 2275, 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Tee tulevaisuuttasi. Tule osaajaksi.

Hae nyt Kysy neuvoa